Skip to end of metadata
Go to start of metadata

W aplikacji dLab zadania stanowią podstawową jednostkę modelu pracy. W tej części dokumentacji zostaną opisane te funkcjonalności aplikacji dLab, które służą do zarządzania zadaniami.  Więcej na temat tego czym dokładnie są zadania można dowiedzieć się w rozdziale "Zadania".

Instrukcja zarządzania zadaniami pogrupowana jest na podrozdziały:

01. Przeglądanie zadań

02. Tworzenie i definicja zadań

03. Edycja i usuwanie zadań

  • No labels