Skip to end of metadata
Go to start of metadata

W niniejszym rozdziale opisano domyślny model pracy systemu dLab, to znaczy typy czynności do wykonania w każdym zadaniu i zależności pomiędzy nimi. Przedstawiono także zestaw wtyczek dostępnych w dLab, które mogą automatycznie wykonywać określone czynności ub przeprowadzać dodatkowe przetwarzanie przy okazji zmiany stanu określonej czynności. Domyślny model pracy został przygotowany we współpracy z projektem Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych.

  • No labels