Instrukcja obsługi systemu dLibra 5.0 oraz dMuseion 1.0

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Current »

Jest to pierwsze wydanie z rodziny 5.0. W celu poznania opisu nowych funkcji zapraszamy na stronę 02. Informacje dla użytkowników poprzedniej wersji systemu.

  • No labels