Instrukcja obsługi systemu dLibra 5.0 oraz dMuseion 1.0

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Celem niniejszego podręcznika jest przedstawienie podstawowych funkcji systemu dLibra orazopis modułów (funkcji, konfiguracji, itd.) wchodzących w skład systemu dLibra.

W pierwszym rozdziale znajduje się bardzo ogólna charakterystyka systemu dLibra. Jest ona skierowana dla osób, które nie są zaznajomiona w żaden sposób z systemem. Rozdział drugi opisuje nowe funkcje, które pojawiły się wraz z najnowszą wersją systemu dLibra. Informacje te są przeznaczone przede wszystkim dla aktualnych użytkowników systemu dLibra, którzy chcą w szybki sposób zapoznać się z nowymi funkcjami dostępnymi w najnowszej wersji systemu. W trzecim rozdziale znajduje się opis najważniejszych funkcji i cech systemu dLibra. Jest to ogólny pogląd na możliwości jakie daje oprogramowanie dLibra. W rozdziale tym opisane są mechanizmy wykorzystane do realizacji konkretnych funkcji oraz role poszczególnych modułów systemu w tych mechanizmach. Rozdział czwarty opisuje główny element systemu dLibra - serwer - odpowiedzialny za realizację wszystkich podstawowych funkcji w systemie. Rozdział ten dedykowany jest dla osób odpowiedzialnych za konfigurację i utrzymanie działającego systemu dLibra (administratorów systemów). Rozdział piąty zawiera opis aplikacji redaktora i administratora biblioteki wykorzystywanej przez użytkowników wprowadzających obiekty cyfrowe i zarządzających zawartością biblioteki cyfrowej. Jest to szczegółowa instrukcja wykorzystania tej aplikacji w codziennej pracy redaktorów i administratorów biblioteki. Rozdział szósty omawia elementy konfiguracyjne aplikacji czytelnika. Jest on dedykowany dla administratorów systemu (techniczna konfiguracja aplikacji) oraz administratorów biblioteki (np. wprowadzanie wiadomości na stronie głównej). W rozdziale siódmym opisany jest system aktualizacji dedykowany dla administratorów systemu. W rozdziale ostatnim znajdują się najczęściej zadawane pytania przez użytkowników (i odpowiedzi na nie).

  • No labels