Instrukcja obsługi systemu dLibra 5.0 oraz dMuseion 1.0

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aktywacja alternatywnego zestawu atrybutów


W wersji 5.0 pojawiła się możliwość wpływania na to, które atrybuty z opisu obiektów cyfrowych będą wykorzystywane w wynikach wyszukiwania. Domyślnie używanie alternatywnego zestawu atrybutów jest wyłączone. Aktywacja jest możliwa w ustawieniach Search Servera w pliku conf/se/service.properties. W pliku tym znajduje się klucz use.search.config.file, którego wartość informuje czy korzystać z pliku zawierającego nazwy atrybutów. Zmiana wartości tego klucza na true aktywuje klucz search.config.file, który wskazuje nazwę pliku konfiguracyjnego (domyślnie searchConfig.properties).

Ustalenie alternatywnego zestawu atrybutów


Plik searchConfig.properties zawiera wpisy w formacie

gdzie:

x - oznacza numer kolejny atrybutu,
rdf-name - nazwa RDF atrybutu.

Przy wyborze atrybutów należy wziąć pod uwagę stopień ich wypełnienia w opisach obiektów cyfrowych. Ustawienia wprowadzone w tych dwóch plikach zadziałają po restarcie usługi Search Server.

  • No labels