Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Code Block
titlemetadata.properties
pl.Title.0=Przyk\u0142adowa publikacja
pl.Format.0=application/pdf
pl.Creator.0=Jan Kowalski

 

Powyższy plik zaimportuje nasępujące następujące wartości w języky polskim:

  • Tytuł: Przykładowa publikacja
  • Format: application/pdf
  • Twórca: Jan Kowalski