Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

.properties - Rozszerzenie plików głównie używanych w języku Java i technologii pokrewnych. Służy do przechowywania parametrów konfiguracyjnych aplikacji.

Do utworzenia pliku właściwości zaleca się użycie dedykowanego edytora. Przykładowy plik .properties z metadanymi do eksportu znajduje się poniżej:

Code Block
titlemetadata.properties
pl.Title.0=Przyk\u0142adowa publikacja
pl.Format.0=application/pdf
pl.Creator.0=Jan Kowalski

 

Powyższy plik zaimportuje nasępujące wartości w języky polskim:

  • Tytuł: Przykładowa publikacja
  • Format: application/pdf
  • Twórca: Jan Kowalski