Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Ustawienia celu takie jak na zrzucie ekranu poniżej. Wartości poszczególnych pól:

 • Wartość w polu "Zaczyna się od": /dlibra/results?action=AdvancedSearchAction

Image Removed

 • Przełącznik "Ścieżka": WŁ.
 • Wartości w sekcji "Krok 1":
  • Nazwa: Formularz wyszukiwania zaawansowanego
  • Ekran/strona: /dlibra/advsearch
  • Wymagane: TAK

Image Added

Użytkownik w ramach sesji użył filtrowania wyników wyszukiwania

...