Instrukcja obsługi systemu dLibra 5.0 oraz dMuseion 1.0

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info
titleUwagi dotyczące aktualizacji z dużo starszych wersji
  • Wraz z wydaniem wersji 5.7.0 zmienił się aktualizator. Leśli Jeśli ostatnia aktualizacja była wcześniej, należy pobrać nową wersję z dotychczasowego adresu: w formacie zip lub tar.gz
  • Od wersji 5.7.1 zmienił się sposób obsługi plików jar Aplikacji Redaktora (jnlp). Jeśli system jest aktualizowany z wersji wcześniejszej, należy przed aktualizacją usunąć wszystkie pliki *.jar z katalogu dlibra-webapp/jnlp

...