Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Wydanie jest widzialną formą publikacji obiektu - aby publikację udostępnić obiekt udostępnić czytelnikom, trzeba stworzyć i opublikować jej jego wydanie.

Aby stworzyć wydanie publikacjiobiektu:

 1. Na liście elementów należy wybrać wydanie (np. wydanie aktualne), na którym ma się opierać nowe wydanie.
 2. Z menu kontekstowego należy wybrać funkcję Nowa wersja obiektu.... Można też wykorzystać przycisk na pasku narzędzi lub opcję z menu rozwijanego.
 3. W Kreatorze Nowego Wydania należy wybrać wersje plików publikacjiobiektu, z których ma się składać nowe wydanie. Kiedy nowe wydanie opiera się na aktualnym wydaniu publikacjiobiektu, wybierane są najnowsze wersje plików dostępne na serwerze. Kiedy nowe wydanie opiera się na starszym wydaniu publikacjiobiektu, wybrane wersje plików są takie same jak w wydaniu bazowym. Można dokonać zmiany wyboru wersji plików używając listy rozwijanej z kolumny Wersja w tabeli plików Wydania. Aby przejść do strony opisu bibliograficznego wydania, należy wybrać przycisk Dalej.

  labelimg

  Image Added
  Kreator nowego wydania - strona wyboru wersji plików

  Kreator nowego wydania - strona wyboru wersji plików

  Image Removed

 4. W tym kroku należy wprowadzić opis bibliograficzny nowego wydania. Możliwy jest oczywiście import opisu zarówno z pliku w formacie MARC 21 lub RDF. Aby przejść do następnego kroku, należy wybrać przycisk Dalej.

  labelimg

  Image Added
  Kreator nowego wydania - strona opisu bibliograficznego wydania

  Kreator nowego wydania - strona opisu bibliograficznego wydania

  Image Removed

 5. W kolejnym kroku należy ustawić miniaturę wydania, która będzie znajdować się na stronie z informacjami o wydaniu. Aby przejść do następnego kroku, należy wybrać przycisk Dalej.

  labelimg

  Image Added
  Kreator nowego wydania - strona informacji WWW

  Kreator nowego wydania - strona informacji WWW

  Image Removed

 6. W polach Nazwa i Uwagi należy wpisać nazwę nowego wydania i uwagi administracyjne. Aby opublikować nowe wydanie, należy zaznaczyć opcję Opublikowane. Można to również zrobić już po stworzeniu wydania. Aby stworzyć nowe wydanie, należy wybrać przycisk Zakończ.

  labelimg

  Image Added
  Kreator nowego wydania - strona własności wydania

  Kreator nowego wydania - strona własności wydania

  Image Removed

Aby usunąć wydanie spełnione muszą być dwa warunki:

 • Wydanie nie może być jedynym wydaniem publikacjiobiektu,
 • wydanie nie może być opublikowane.
  Wydanie usuwamy wybierając opcję Usuń z menu podręcznego.