Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Poniżej przedstawiona jest lista głównych własności dla każdego elementu biblioteki:. Własności te nie są widoczne w portalu WWW z wyłączeniem nazwy wydania, która niekiedy pojawia się na portalu (szczegóły poniżej).

 • Katalog biblioteki:
  • Nazwa - określa nazwę katalogu identyfikującą go w systemie dLibra; nazwa katalogu jest niezależna od wybranego języka,
  • Uwagi - uwagi administracyjne do katalogu; zawartość jest niezależna od wybranego języka,
 • Obiekt (planowany, grupowy, normalny oraz z usuniętą treścią):
  • Nazwa - określa nazwę obiektu identyfikującą ją w systemie dLibra; nazwa obiektu jest niezależna od wybranego języka i jest widoczna tylko w Aplikacji Redaktora i Aplikacji Administratora,
  • Uwagi - uwagi administracyjne do obiektu; zawartość jest niezależna od wybranego języka,
 • Wydanie:
  • Nazwa - określa nazwę wydania, która jest niezależna od wybranego języka; nazwa ta jest widoczna w aplikacji WWW tylko wtedy gdy tytuł nie jest zawarty w opisie bibliograficznym tego wydania,
  • Uwagi - uwagi administracyjne do wydania; zawartość jest niezależna od wybranego języka,
  • Publikowanie - informacja o tym czy wydanie jest widoczne na stronach internetowych lub przeznaczone do korekty