Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • odczytuje zaznaczone obiekty cyfrowe w ramach listy elementów aplikacji redaktora i wyświetla je na panelu rozszerzenia (panel „Tabela wyników selekcji” – patrz rysunek poniżej)
  • umożliwia wybieranie obiektów na liście elementów aplikacji redaktora, poprzez wskazanie obiektu do zaznaczenia na panelu rozszerzenia (panel „Tabela selekcji” – patrz rysunek poniżej).

Image RemovedImage Added

Okno rozszerzenia zawiera dwie tabele:

...