Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Istnieje możliwość zarządzania publikacjami obiektami w obrębie danej kolekcji. Użytkownik, który posiada prawo zarządzania daną kolekcją może dodawać do niej lub usuwać z niej publikacjeobiekty. Służy do tego interfejs umieszczony na zakładce Publikacje Obiekty dostępny po wyborze kolekcji w Drzewie Kolekcji.

...

Po wyborze konkretnej kolekcji w "Drzewie Kolekcji", na zakładce Obiekty (rysunek powyżej) możliwa jest edycja przynależności obiektu do wybranej kolekcji.

...