Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. W drzewku biblioteki należy wybrać węzeł użytkowników IP lub węzeł dowolnego użytkownika IP.
 2. Kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Nowy użytkownik IP.... Można również wybrać opcję Nowy użytkownik... z menu Zarządzanie.
 3. W pierwszym kroku kreatora (rysunek poniżej) należy wprowadzić dane ogólne nowego użytkownika. Konieczne jest wprowadzenie identyfikatora oraz nazwy. Aby przejść do następnego kroku należy wybrać przycisk Dalej. Możliwe jest również zakończenie kreatora na tym etapie przyciskając przycisk Zakończ.

  Anchor
  newIPUserGeneral
  newIPUserGeneral

  labelimg
  Kreator nowego użytkownika IP - dane ogólne
  Kreator nowego użytkownika IP - dane ogólne

 4. W ostatnim kroku (rysunek poniżej) należy podać adresy komputerów lub domeny związane z użytkownikiem IP. Zarządzanie domenami opisane jest szczegółowo tutaj.

  Anchor
  newIPUserDomains
  newIPUserDomains

  labelimg
  Kreator nowego użytkownika - definiowanie domen dostępu
  Kreator nowego użytkownika - definiowanie domen dostępu

  Image Removed

Aby usunąć użytkownika IP:

...