Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Wszystkie rozszerzenia systemu dLibra wraz z kodem źródłowym dostępne są nieodpłatnie na licencji GPL. Dostęp do kodu źródłowego poszczególnych projektów oraz wersji skompilowanych możliwy jest na stronach komponentów open-source systemu dLibra.