Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Obiekty znajdujące się w systemie dLibra posiadają różne właściwości. Właściwością jest np. nazwa elementu, opis elementu , lub informacje administracyjne dotyczące elementu, itp. Każda właściwość może dodatkowo być wielojęzyczna lub niezależna od języka, wymagana bądź nie. Dodatek Właściwości obiektów w systemie dLibra zawiera informacje na temat właściwości obiektów w systemie dLibra.

...

Jeżeli właściwość jest niezależna od języka specyfikuje się ją tylko raz (w jednym językubo jest niezależna od języka). Jeżeli właściwość jest wielojęzyczna oznacza to, że może być wyspecyfikowana w dowolnej liczbie języków (używane języki definiuje administrator biblioteki). Przykładem właściwości niezależnej od języka jest nazwa katalogu. Katalogi tworzone są przez redaktora w celu hierarchicznego uporządkowania zbioru dokumentów. Jest to uporządkowanie wewnętrzne (tylko dla redaktora) co oznacza, że katalogi widziane są tylko przez redaktorów - czytelnicy stron WWW nie mają do nich dostępu. Przez to, że katalog jest wewnętrznym elementem redaktorów nie jest konieczne wprowadzanie nazwy wielojęzycznej. Przykładem właściwości wielojęzycznej (zależnej od języka) jest nazwa kolekcji. Nazwy kolekcji prezentowane są na stronie WWW dlatego pożądane jest aby były one wyspecyfikowane w wielu językach ze względu na wielonarodowość czytelników stron WWW.we wszystkich językach w których dostępny jest portal WWW (np. po polsku i angielsku).

Metadane obiektu

Niektóre obiekty w bibliotece dLibra można opisać przy pomocy zdefiniowanego zbioru atrybutów (pól) zwanego schematem metadanych. Podstawowym schematem metadanych w bibliotece dLibra jest PLMET (zgodny z Dublin Core 1.1), przy czym istnieje możliwość modyfikacji tego zestawu atrybutówelementów (pól/atrubutów). Wartości atrybutów obiektu są rozpatrywane podczas przeszukiwania biblioteki i są kluczowym elementem pozwalającym identyfikować dany zasób. Schemat to metadanych określa w praktyce metadane elementy opisowe obiektu w bibliotecesystemie. W przypadku domyślnego schematu (Dublin Core 1.1PLMET) są to informacje typu autor, tytuł, data wydania, wydawca, itd.

...

Poza zawartością biblioteki (tzn. publikacjamiobiektami), dLibra zarządza również innymi zasobami. System użytkowników i grup użytkowników ułatwia zarządzanie prawami. Wszystkie prawa mogą być przyznawane na poziomie użytkownika lub grupy. Przypisanie użytkownika do grupy daje mu wszystkie prawa, jakie ma grupa.W bibliotece dLibra atrybuty obiektu (tworzące schemat metadanych) są również zasobami. Dzięki temu mogą one być tworzone i zmieniane przez administratorów biblioteki., np. użytkownicy systemu lub grupy użytkowników. Informacje o tym zasobach przedstawione są w kolejnych rozdziałach niniejszej dokumentacji.