Instrukcja obsługi systemu dLibra 5.0 oraz dMuseion 1.0

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Poprawa błędu: Wartości atrybutów przypisane do języka niezależnego, były przypisywane do innych języków.
  • Poprawa błędu: Niewłaściwy identyfikator edycji w prośbie o dostęp do publikacji.
  • Poprawa błędu z uruchamianiem serwera ma Windows 64bit.
  • Poprawa wydajności uruchamiania aplikacji czytelnika.
  • Poprawka w funkcji uspójniania indeksu  (nie uwzględnianie publikacji planowanych).
  • Uwzględnienie kolejności wartości atrybutu "Tytuł" na stronie z opisem.
  • Usunięcie dostępu do JMX przez http.

Uwagi dotyczące procesu aktualizacji

...