Instrukcja obsługi systemu dLibra 5.0 oraz dMuseion 1.0

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Problem z aktualizacją już nieaktualny
Info
titleAktualizacja z wersji 5.7.2

Podczas przeprowadzania procesu aktualizacji z wersji 5.7.2 zaobserwowane zostały problemy z aktualizacją pluginu tinymce. Skutkuje on problemem podczas dodawania nowych wiadomości w Aplikacji Czytelnika. Doraźnym rozwiązaniem problemu jest przekopiowanie zawartości katalogu (dlibra-webapp-5.7.2\style\common\js\tinymce\plugins) z poprzedniej wersji dLibra lub z najnowszej paczki instalacyjnej.

Wykonane zadania

 • Aplikacja Redaktora oraz applety Java do przeglądania treści są podpisane nowym certyfikatem (poprzedni wygasł)
 • Paczka instalacyjna zawiera propozycję skryptów startowych
 • Poprawione błędy
  • Problemy z wyszukiwaniem fraz zawierających spójniki itp. (stop words)
  • Błędy w logach Tomcata po zablokowaniu angielskiego języka interfejsu
  • Tworzenie niepotrzebnych logów velocity.log w głównym katalogu serwera
  • Drobne niestabilności

...