Instrukcja obsługi systemu dLibra 5.0 oraz dMuseion 1.0

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Instrukcja przeglądania publikacji w formacie DjVu

Poniżej został opisany sposób przeglądania publikacji w formacie DjVu dla środowiska Windows. Instrukcja dotyczy publikacji zamieszczanych w bibliotekach cyfrowych opartych o system dLibra. Przykłady przygotowano dla przeglądarek: Mozilla Firefox 37, Internet Explorer 11 oraz Google Chrome 42. Do wyświetlania plików DjVu wykorzystywana jest przeglądarka plików DJVU – DJVuBrowserPlugin, możliwa do pobrania pod adresem: http://www.djvu.com.pl/download/DjVuBrowserPlugin.msi. Do wyświetlania publikacji w formacie DjVu zalecane jest korzystanie z przeglądarki Firefox.

Adres pobrania przeglądarki „DjVu Browser plugin” dla różnych wersji systemu Windows:
    Wersja 32-Bit     http://www.djvu.com.pl/download/DjVuBrowserPlugin32.msi
    Wersja 64-Bit     http://www.djvu.com.pl/download/DjVuBrowserPlugin64.msi

Mozilla Firefox 37

Wprowadzenie

...