Instrukcja obsługi systemu dLibra 5.0 oraz dMuseion 1.0

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Uwagi dotyczące procesu aktualizacji

Przed przystąpieniem do aktualizacji niezbędne jest pobranie nowszej wersji aktualizatora w formacie zip lub tar.gz.

Aby zakualizować system dLibra przy użyciu aktualizatora do wersji 5.8.0, należy w pliku konfiguracyjnym updater.properties w nowej linii dodać następujący wpis:

Code Block
updater.requestedVersion=5.8.0
Info
titleNowy aktualizator dla Javy 7

dLibra od wersji 5.7.0 działa z Maszyną Wirtualną Java w wersji 7. Aby aktualizator dLibry działał z Javą 7, trzeba pobrać jego poprawioną wersję z dotychczasowego adresu: w formacie zip lub tar.gz

Note
titleAktualizacja Aplikacji Redaktora

Od wersji 5.7.1 zmienił się sposób obsługi plików jar Aplikacji Redaktora (jnlp). Jeśli system jest aktualizowany z wersji wcześniejszej niż 5.7.1, należy przed aktualizacją usunąć wszystkie pliki *.jar z katalogu dlibra-ebapp/jnlp. Można też usunąć te pliki po aktualizacji, ale należy uważać, aby nie usunąć też nowych plików.

...