Child pages
  • Eksperci CTO

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Panel
titlePiotr Gabrych

Piotr Gabrych tytuł inżyniera uzyskał na Wyższej Szkole Informatyki w Bydgoszczy, Od roku 2009 pracuje w PCSSie jako programista w projektach ARM i ePodręczniki. Jego zainteresowania to nowe języki programowania, w tym oparte o JVM.

W 2006 roku 2006  uzyskał certyfikat Oracle9i PL/SQL Developer Certified Associate.

...