Instrukcja obsługi systemu dLibra 5.0 oraz dMuseion 1.0

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

Wykonane zadania

JIRA
columnstype,summary
serverPSNC Jira
serverId47335772-b6b6-3646-917f-4c72eaa03133
jqlQueryproject = DLI AND fixVersion = "5.3.1" OR project = DCO AND fixVersion = "1.1.1"

Uwagi dotyczące procesu aktualizacji

brak

Zmienione pliki

Lista najważniejszych plików które zostały zmienione.

Pliki zmienione w dlibra/dlibra-webapp/WEB-INF/lib/dcore-web-components.jar

brak

Pliki zmienione w dlibra-server

brak

Pliki zmienione/dodane w dlibra-webapp

brak