Child pages
  • Nota do wydania z dnia 2013-07-30

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Przywracanie niepublikowanych wersji

    Nie zapisywanie Niezapisywanie rezultatów transkrypcji w sytuacji zakończnenia zakończenia pracy w edytorze bez publikacji wyników np. odejście od komputera na czas dłuższy, niż czas trwania sesji na serwerze. Wówczas wprowadzone wyniki pracy nie były dostępne dla użytkownika przy ponownym załadowaniu edytora transkrypcji. Mogło to wprowadzać mylne odczucie, że WLT nie zapisuje wyników wykonanej pracy.

    Problemem było tworzenie nowej wersji edytowanego dokumentu poprzez ignorowanie ostatniej wersji dokumentu, która nie zakończyła się publikacją. Problem ten poprawiono, jeżeli użytkownik nie zakończy swojej pracy w edytorze w sposób poprawny, przy ponownym zalogowaniu i wejściu do edytora powinien zobaczyć ostatnio modyfikowaną wersję dokumentu.

...