Child pages
  • Aplikacja WYCINANKI

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Czy takie “dodatki” w obrębie znaków należy usunąć ręcznie czy pozostawić? 

Image RemovedImage Added

Ręczna modyfikacja jest kluczowa przede wszystkim w sytuacji gdy znaki sąsiednie nachodzą na dany wzorzec. 

...