Child pages
 • Aplikacja WYCINANKI

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Opisy konkretnych przypadków napotkanych podczas pracy z aplikacją Wycinanki

 

1. Zmiana stopnia binaryzacji

Czy w takim przypadku jak na ilustracji poniżej należy zaznaczyć znaki ręcznie?

 

Nie, takie znaki należy pominąć, należy unikać używania opcji “Zmiany stopnia binaryzacji” podczas identyfikacji znaku.

...

W takim przypadku jak zaznaczony kółkiem na powyższym obrazku, dwa wciśnięcia plusa powodują wypełnienie białej kropki czarnym kolorem i wtedy można wyregulować binaryzację. W większości przypadków regulacja binaryzacji nie będzie potrzebna. Na przykład w takim przypadku jak poniżej nie należy zmieniać stopnia binaryzacji, ponieważ w literce przed binaryzacją wyraźna jest biała dziura.

 

 

2. Błędy drukarskie 

 Czy poniższy przypadek należy traktować jako błąd drukarski czy jeszcze nie?

...

W przypadku kropek nie ma to znaczenia. 


3. Dzielenie wyrazów

miękki (opcjonalny) łącznik, miękki dywiz, soft hyphen, U+00AD

...

 Najlepszym wyborem będzie: Pauza - U+2014. Po najechaniu myszką na ten znak, można podejrzeć czy to jest kod U+2014, bo są tam dwa prawie identyczne. 


4. Gotyk

UWAGA: w dokumentach drukowanych gotykiem domyślnie wciśnięty jest przycisk oznaczający gotyk. W przypadku gdyby w tekście znalazł się tekst drukowany normalną czcionką, należy wyłączyć tę opcję.

...

W takim przypadku należy rozpoznać. 

6. Ligatury

Ligatura to czcionka lub font, w których oczko (obraz) zawiera dwie (co najmniej) połączone litery w postaci jednego wspólnego, nowego znaku, np. w połączeniu liter "fi", gdy kropka z litery "i" stanowi jednocześnie kulkę na końcu litery "f". Innym przykładem tak zbudowanego znaku są litery "f" i "l" stojące na wspólnym szeryfie (w tym wypadku stopce).Ligatury są specjalnie tworzonymi znakami pisarskimi dla najczęściej występujących w wyrazach grup liter, które zawierają znaki o kolidującym ze sobą rysunku. Każdy język ma inne pary znaków, które występują najczęściej, dlatego ligatury są elementem charakterystycznym dla każdego z języków. W ogólnodostępnych fontach normą są ligatury języka angielskiego "fi", "fl", "ff". Mimo podobieństwa graficznego bardzo rzadko spotyka się natomiast ligaturę "fj" - prawdopodobnie dlatego, że występuje w języku angielskim jedynie w jednym i to obcym wyrazie ("fjord"). Niektóre polskie fonty mają ligatury "łł" w postaci wspólnego łuku nad obiema literami. Ligaturą jest również znak "&", który powstał przez połączenie liter słowa et (łac. i). Więcej informacji na temat ligatur dostępnych jest na stronie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ligatura_(pismo) 

...

Jest to przykład nietypowej ligatury, informacje na jej temat można znaleźć na stronach:

Nie ma odpowiedniego kodu Unicode, stosuje się tutaj COMBINING GRAPHEME JOINER (U+034F, http://unicode.org/faq/char_combmark.html#17) w połączeniu ze znakami c i h (<c, CGJ, h>. Ciekawe dostępne są na stronie: http://typophile.com/node/33330. Ponieważ wywodzi się od greckiej litery chi, proponuje się używać znaku zastępczego: U+03A7. Samo Chi nie powinno wystąpić grupie weryfikowanych tekstów.


7. Praktyczne wskazówki usprawniające pracę


W przypadku tekstów drukowanych kursywą, np. takich jak na powyższej ilustracji, należy w oknie weryfikacji znaku zaznaczyć w ten sposób każdą literę odpowiednio wciskając prawidłowy przycisk. Jeśli są to pojedyncze wyrazy, operacja nie jest skomplikowana, jednak w przypadku obszerniejszych tekstów dodatkowe wciskanie kolejnego przycisku może być uciążliwe i czasochłonne. W celu usprawnienia tej czynności wprowadzono skróty klawiaturowe i w przypadku kursywy jest to klawisz z literką i. Wciśnięcie na klawiaturze odpowiedniego klawisza powoduje ten sam efekt co wciśniecie odpowiedniego przycisku na ekranie przy pomocy myszy.
 

Przydatne materiały

 1. Przykłady czcionek gotyckich - http://www.digitalizacja.pl/ocr/Gotyk.pdf 

 2. Ligatury - http://pl.wikipedia.org/wiki/Ligatura_(pismo)#Unicode 

 3. Pismo gotyckie - http://pl.wikipedia.org/wiki/Pismo_gotyckie 

 4. Latin Extended-A - http://en.wikipedia.org/wiki/Latin_Extended-A

 5. Neografia gotycka : podręcznik pisma neogotyckiego XVI-XX w. Cz. 1
  http://kpbc.umk.pl/dlibra/plain-content?id=49781 

 6. Dywiz - http://pl.wikipedia.org/wiki/Dywiz