Child pages
  • Nota do wydania z dnia 2013-06-07

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Pobieranie transkrypcji w formacie tekstowym 

    W widoku zarządzania projektem opcje pobierania transkrypcji zgrupowano do jednego przycisku . 
    Istnieje możliwość pobrania transkrypcji w formatach epub, hocr i od tej wersji również w formacie txt.     

     

  • Link do podglądu całej strony w edytorze transkrypcji 

    Możliwość wyświetlenia oryginalnego obrazka w nowym oknie przeglądarki z poziomu edytora jest możliwe przez kilknięcie na przycisk Podgląd dokumentuw górnym menu edytora .


  • Numery linii w widoku transkrypcji

    Linie prezentowane w widoku edytora transkrypcji wzbogacone zostały o numer porządkowy.  • Przesuwanie linii na konkretną pozycję

    W menu linii dodano możliwość przesuwania aktualnie zaznaczonej linii na konkretną pozycję w widoku transkrypcji. Poprzez kliknięcie przycisku Przenieś linię na pozycję wyświetlane jest okno dialogowe, w którym można wpisać pozycję, na która linia ma być przeniesiona.


  • Mail wysyłany do właściciela projektu po zakończeniu wsadowego OCR 

    Po zakończeniu procesu wsadowego OCRa dla projektu jego właściciel informowany jest drogą mailową o jego zakończeniu.


  • Dostęp do strony kontakt bez uwierzytelniania 

    Od bieżącej wersji WLT dostęp do strony kontaktu z administratorem serwisu nie wymaga uwierzytelniania się w serwisie. Dla użytkowników niezalogowanych w formularzu kontaktu widoczne jest pole z wymaganym adresem e-mail nadawcy wiadomości.

  • Długotrwające zadanie podczas uploadu plików TIFF do projektu

    Proces konwersji plików TIFF do formatu PNG po dodaniu ich do projektu realizowany jest w sposób asynchroniczny przez długotrwające zadanie. Na czas konwersji plików strona zarządzania projektem jest zablokowana. Informacje o trwającym zadaniu konwersji widoczne są na zakładce Bieżące zadania dostępne w profilu użytkownika. Po przesłaniu na serwer plików TIFF, w widoku dodawania nowych plików do projektu użytkownik informowany jest o procesie konwersji informacją:

    Informacja o konwersji w widoku Bieżące zadania:


  • Automatyczne odświeżanie strony projektu podczas jej blokady przez długotrwające zadania

    Podczas wykonywania długotrwających zadań dla danego projektu zarówno strona projektu jak i zarządzania jest blokowana aż do czasu ich zakończenia. Strony te są odświeżane automatycznie co 15 sekund w celu sprawdzenia czy zadania zostały już zakończone. Jeżeli długotrwające zadania zostaną zakończone, strony projektu zostaną automatycznie odblokowane bez konieczności interakcji z użytkownikiem.
     

  • W widoku historii dodano informacje o autorze zmian

    Widok historii wprowadzanych zmian został wzbogacony o informację o użytkowniku który stworzył konkretną wersję transkrypcji dla danej strony. Nazwa użytkownika jest linkiem prowadzącym do formularza kontaktu z nim.

  • Dodanie mechanizmu weryfikacji linii

    W edytorze transkrypcji wprowadzono możliwość dodano mechanizm weryfikacji linii. Zweryfikowana linia w podglądzie transkrypcji oznaczana jest ikoną . Linia jest weryfikowana w sposób automatyczny po upływie 3 sekund od jej wyświetlenia w dialogu edytora. Każdy z użytkowników może również unieważnić istniejącą weryfikację i wprowadzić nową w sposób ręczny za pomocą opcji z poziomu okna edytora konkretnej linii.

    Właściciel projektu może dodatkowo zweryfikować lub unieważnić weryfikację dla całego dokumentu z głównego menu edytora transkrypcji. Służą do tego poniższe przyciski:

     

  • Autor projektu polem opcjonalnym

...

  • Wsparcie dla dokumentów wielokolumnowych

    Dodano wsparcie dla dokumentów wielokolumnowych w edytorze transkrypcji. Porządek przeglądania linii powinien być zgodny z pionowymi kolumnami. Wpływ na dokładność wyników analizy struktury wielokolumnowej ma jakość i charakter transkrybowanego dokumentu. Funkcja ta jest dostępna tylko dla nowych projektów. 

  • Możliwość dodawania plików o tej samej nazwie do jednego projektu

    Do projektu możliwe jest dodanie plików o tej samej nazwie. Wcześniej taka próba kończyła się niepowodzeniem.
     

  • Dodanie informacji wyjaśniającej do strony logowania

    Przy próbie utworzenia nowego projektu przez niezalogowanego użytkownika następuje przekierowanie do strony logowania. Oprócz tego wyświetlana jest informacja objaśniająca dlaczego uwierzytelnienie w serwisie jest konieczne.

  • Możliwość usunięcia transkrypcji dla danego pliku

    Usunięcie transkrypcji dla danego pliku jest możliwe poprzez wycofanie do wersji zerowej w widoku historii zmian.


  • Dodanie uservoice na stronieForum sugestii i ulepszeń
    W prawym górnym rogu stronach serwisu WLT dodano link do widgetu ułatwiającego zgłaszanie  po jego kliknięciu wyświetla się formularz zgłaszania sugestii autorom systemu. Za jego pomocą możliwe jest nie tylko zgłoszeni zgłoszenie własnego pomysłu, ale również przejrzenie lub głosowanie na sugestie zgłoszone przez innych autorówużytkowinków. Więcej informacji o wykorzystanym pluginie można znaleźć na stronie http://transkrypcja.uservoice.com/.

  • Link do strony z polityką prywatności

    W stopce serwisu umieszczono link do strony z polityką prywatności.

...