Child pages
 • Nota do wydania z dnia 2013-06-07

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Informacje o wydaniu:

 • Data wydania: 2013-06-07

 • Implementacja: 1097-8180

 • Timestamp: 2013_06_07-14_49_27

Zmiany i ulepszenia wprowadzone w wydaniu:

 • Pobieranie transkrypcji w formacie tekstowym

  W widoku zarządzania projektem opcje pobierania transkrypcji zgrupowano do jednego przycisku . Istnieje możliwość pobrania transkrypcji w formatach epub, hocr i od tej wersji również w formacie txt.


   

 • Link do podglądu całej strony w edytorze transkrypcji

  Możliwość wyświetlenia oryginalnego obrazka w nowym oknie przeglądarki z poziomu edytora jest możliwe przez kilknięcie na przycisk Podgląd dokumentuw górnym menu edytora .

   

 • Numery linii w widoku transkrypcji

  Linie prezentowane w widoku edytora transkrypcji wzbogacone zostały o numer porządkowy.


 • Przesuwanie linii na konkretną pozycję

  W menu linii dodano możliwośc przesuwania aktualnie zaznaczonej linii na konkretną pozycję w widoku transkrypcji. Poprzez kliknięcie przycisku Przenieś linię na pozycję wyświetlane jest okno dialogowe, w k?órym można wpisać pozycję, na która linia ma być przeniesiona.

 • Mail wysyłany do właściciela projektu po zakończeniu wsadowego OCR

  Po zakończeniu procesu wsadowego OCRa dla projektu jego właściciel informoway jest drogą mailową o jego zakończeniu.

 • Dostęp do strony kontakt bez uwierzytelniania

  Od bieżącej wersji WLT dostęp do strony kontaktu z administratorem serwisu nie wymaga uwierzytelniania się w serwisie. Dla użytkowników niezalogowanych w formularzu kontaktu widoczne jest pole z wymaganym adresem e-mail nadawcy wiadomości.

 • Długotrwające zadanie podczas uploadu plików TIFF do projektu

  Proces konwersji plików TIFF do formatu PNG po dodaniu ich do projektu realizowany jest w sposób asynchroniczny przez długotrwające zadanie. Na czas konwersji plików strona zarządzania projektem jest zablokowana. Informacje o trwającym zadaniu konwersji widoczne są na zakładce Bieżące zadania dostępne w profilu użytkownika. Po przesłaniu na serwer plików TIFF w widoku dodawania nowych plików do projektu użytkownik informowany jest o procesie konwersji informacją:

  Informacja o konwersji w widoku Bieżące zadania:

 • Automatyczne odświeżanie strony projektu podczas jej blokady przez długotrwające zadania

  Podczas wykonywania długotrwających zadań dla danego projektu zarówno strona projektu jak i zarządzania jest blokowana aż do czasu ich zakończenia. Strony te są odświeżane automatycznie co 15 sekund w celu sprawdzenia czy zadania zostały już zakończone. Jeżeli długotrwająe zadana zostaną zkończone strony projektu zostaną automatycznie odblokowane bez konieczności interakcji z użytkownikiem.

 • W widoku hisotrii dodano informacje o autorze zmian

  Widok historii wprowadzanych zmian został wzbogacony o informację o użytkowniku który stworzy konkretną wersję transkrypcji dla danej strony. Nazwa użytkownika jest linkiem prowadzącym do formularza kontaktu z nim.

 • Dodanie możliwości weryfikacji linii

  W edytorze transkrypcji wprowadzono możliwość weryfikacji linii. Zweryfikowana linia oznaczana jest ikoną . Linia jest weryfikowana w sposób automatyczny po upływie 3 sekund od jej wyświetlenia w dialogu edytora. Każdy z użytkowników może również unieważnić istniejącą weryfikację i wprowadzić nową w sposób ręczny za pomocą opcji z poziomu okna edytora konkretnej linii.

  Właściciel projeku dodatkowo z głównego menu edytora transkrypcji może zweryfikować lub unieważnić weryfikację dla całego dokumentu. Służą do tego poniższe przyciski:

   

 • Autor projektu polem opcjonalnym

...

 • Wsparcie dla dokumentów wielokolumnowych

  Dodano wsparcie dla dokumentów wielokolumnowych w edytorze transkrypcji. Dla gaze porządek przeglądania linii powinien być zgodny z pionowymi kolumnami. Wpływ na dokładność wyników analizy struktury wielokolumnowej ma jakość i charakter trnaksrybowanego dokumentu.

 • Możliwość dodawnia plików o tej samej nazwie do jednego projektu

  Do projektu możliwe jest dodanie plików o tej samej nazwie. Wcześniej taka próba kończyła się niepowodzeniem.

 • Dodanie informacji wyjaśniającą do strony logowania

  Przy próbie utworzenia nowego projektu przez niezalogowanego użytkownika następuje przekeirowanie do strony logowania. Oprócz tego wyświetlana jest informacja objaśniająca dlaczego uwierzytelnienie w serwisie jest konieczne.

 • Możliwośc usunięcia transkrypcji dla danego pliku

  Usunięcie transkrypcji dla danego pliku jest możliwe poprzez wycofanie do wersji zerowej w widoku hisotrii zmian.

 • Profil rozpoznania tekstu odgadywany na podstawie języka projektu

  Przy próbie wykonania procesu OCR następuje próba rozpoznania profilu w sposób automatyczny.

 • Dodanie uservoice na stronie

  W prawym górnym rogu stronach serwisu WLT dodano link do widgetu ułatwiającego zgłaszanie sugestii autorom systemu. Za jego pomocą możliwe jest nie tylko zgłoszeni własnego pomysłu, ale również przejrzenie lub głosowanie już zgłoszonych sugestii przez innych autorów. Więcej informacji o wykorzystanym pluginie można znaleźć na stronie uservoice.

 • Link do strony z polityką prywatności

  W stopce serwisu umieszczono link do strony z polityką prywatnmośći.

 

Poprawki błędów:

 • Wyświetlanie miniatur usuniętych plików w widoku profilu

  Błąd polegający na wyświetlaniu w widoku profilu użytkownika miniaturek strone, które zostały już z projektu usunięte.

 • Problem z wsadowym OCR dla projektów, w których istniały usunięte pliki

  Można wykonywać już proces wsadowego OCR na projekcie, którym kiedykolwiek ktoś usunął jakieś pliki.

 • Problem zawieszania edytora podczas usuwania linii

  Edytor transkrypcji potrafił zawiesić się podczas usuwania zaznaczonej linii. Problem poprawiono między innymi przez blokowani interfejsu użytkownika podczas operacji usuwania.

 • Problem z OCR pojedyńczej strony

  W przypadku gdzy został zaznaczony zbyt duży obszar strony proces OCR mógł nie zwrócić żadnych wyników. Strona z wynikami rozpoznawania tekstu była po prostu pusta.