Child pages
  • Nota do wydania z dnia 2013-03-25

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Każdy z użytkowników na stronie swojego profilu posiada widoczne dla niego projekty pogrupowane w dwie zakładki. Pierwsza z nich Moje projekty zawiera te projekty, których użytkownik jest właścicielem. Z kolei zakładka Udostępnione dla mnie zawiera te projekty, które zostały użytkownikowi udostępnione przez innych uzytkowników użytkowników systemu.


  • Import plików TIFF

...