Child pages
  • Nota do wydania z dnia 2013-02-15

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Informacje:

  • Data wydania: 2013-02-15

Zmiany i ulepszenia wprowadzone w wydaniu:

  • wyraźna poprawa wydajności i stabilności całego systemu,
  • zmiana sposobu zapisywania historii zmian w transkrypcji,

...