Child pages
  • Import plików do projektu

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...


2. Jak to zrobić? Początek pracy z projektem wygląda tak samo jak w tworzeniu projektu opartego o własne pliki wczytane z dysku. Po dodaniu nowego projektu i metadanych, na stronie projektu możemy dodać pliki. Posłużymy się przykładową publikacją z Śląskiej Biblioteki Cyfrowej (http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=58994&from=publication) o tytule „Sprawozdanie z Czynności Polskiego Towarzystwa Filologicznego” z 1927 roku.

Image Removed Image Added

3. Różnica tkwi dopiero w następnym kroku, gdy po kliknięciu w opcję „Dodaj nowe pliki” pojawia się ekran z możliwymi drogami dodawania plików. Wtedy zamiast „Dodaj pliki” należy wybrać „Import plików z istniejącej publikacji”.

Image RemovedImage Added

4. Następnie pojawia się okno, w którym należy dodać identyfikator OAI publikacji. 

Image RemovedImage Added

Można go znaleźć w opisie publikacji na stronie biblioteki cyfrowej, z której dana publikacja pochodzi. 

Image RemovedImage Added

5. Po wklejeniu identyfikatora OAI należy zatwierdzić operację przyciskiem „Import”. Zostajemy przełączeni do strony projektu, na której widnieje komunikat o trwaniu realizacji zadań związanych z projektem oraz o tym, że rezultaty zadań zostaną wysłane mailem po ich zakończeniu. 

Image RemovedImage Added

Nie należy czekać na zmianę tego komunikatu, ponieważ nie ulega on zmianie nawet jeśli zadanie zostało wykonane. Po otrzymaniu maila z potwierdzeniem wystarczy po prostu odświeżyć stronę projektu lub kliknąć w link znajdujący się w otrzymanej wiadomości. Operacja ta jest realizowana jako Długotrwające zadanie.

Image RemovedImage Added

6. Dalsze postępowanie związane z projektem nie różni się od tego, gdy dodajemy do niego własne pliki. Wszystkie kolejne kroki zostały opisane tutaj: Wprowadzenie do Wirtualnego Laboratorium Transkrypcji