Child pages
 • Wprowadzenie do Wirtualnego Laboratorium Transkrypcji

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
 1. Aby  założyć konto w Wirtualnym Laboratorium Transkrypcji (WLT, http://wlt.synat.pcss.pl) należy się zarejestrować na stronie http://wlt.synat.pcss.pl/wlt-web/register.xhtml.


  Po rejestracji na adres mailowy podany w formularzu zostanie wysłana wiadomość zawierająca link aktywacyjny. Należy w niego kliknąć lub skopiować go do paska adresowego przeglądarki. Link aktywacyjny jest ważny przez ograniczony okres czasu.

 2. Po rejestracji można się zalogować (http://wlt.synat.pcss.pl/wlt-web/login.xhtml): 3. Aby rozpocząć pracę z WLT należy utworzyć nowy projekt (http://wlt.synat.pcss.pl/wlt-web/new-project.xhtml):


  Należy wpisać kolejno: Nazwę projektu, Autora, Tytuł, Język(i) tekstu, Typ tekstu (drukowany, rękopis, inny) a następnie zaakceptować regulamin.

 4. Po kliknięciu „Stwórz nowy projekt”, nowy projekt pojawia się w profilu użytkownika (http://wlt.synat.pcss.pl/wlt-web/user.xhtml). 
  Image Removed
  Image Added

 5. Po kliknięciu w tytuł projektu wchodzimy na stronę projektu, na której możemy edytować projekt, opublikować gometadane projektu, zarządzać uprawnieniami, dodać nowe pliki, transkrybować, poddać OCRowi lub dodać istniejącą transkrypcję.
  Image RemovedImage Added
  Image Removed
  Image Added

  Co to wszystko oznacza? 

 6. Opcja „OCR” jest jednym z najważniejszych narzędzi dostępnych w WLT.  Skrót OCR pochodzi od angielskiego Optical Character Recognition czyli optycznego rozpoznawania znaków na skanie dokumentów; Można powiedzieć, że OCR wyciąga tekst z obrazu. Po kliknięciu w „OCR” wyświetla się strona dokumentu, na której można zaznaczyć obszar tekstu, który ma być poddany procesowi rozpoznawania znaków. 
  Image Removed
  Image Added
  Z listy „profili rozpoznawania” należy wybierać język dokumentu, w tym przypadku „pol” czyli polski.  

 7. Wyniki rozpoznawania znaków otrzymujemy po chwili od kliknięcia w „Zacznij OCR”


  Wyniki te (tekst wraz z jego współrzędnymi) można zaimportować do projektu; można również importować tylko rozpoznane współrzędne linii, aby samemu wpisać tekst dokumentu. 

 8. Zaimportowane wyniki OCRa zostaną zaprezentowane w edytorze transkrypcji. Po lewej stronie ekranu widoczny jest podgląd całej transkrypcji (widok ten jest domyślnie ukryty).
  Image Removed
  Image Added

 9. Klikając dwukrotnie na konkretną linię w edytorze, możemy otworzyć opcje edycji.
  Są to:

Image RemovedImage Added

 1. Edycja konkretnej linii. Należy pamiętać, żeby po edytowaniu danej linii wcisnąć „enter”, tylko w taki sposób zatwierdza się poprawioną linię. 

Image RemovedImage Added

2. Usuwanie konkretnej linii.
3. Uruchamia OCR konkretnej linii/obszarze skanu.
4. Przenosi linię o jedną pozycję w górę.
5. Przenosi linię o jedną pozycję w dół.

6. Przenosi linię na konkretną pozycję

10. Innymi opcjami ułatwiającymi pracę w edytorze transkrypcji są przyciski w prawym górnym rogu ekranu 

Image RemovedImage Added

Można przy ich pomocy przerzucić stronę dokumentu, zaznaczyć nowy obszar tekstu do rozpoznania, poddać OCRowi, podejrzeć dokument, zweryfikować całą stronę, powiększyć lub pomniejszyć oraz powrócić do strony projektu. 

...