Child pages
  • Opracowanie materiałów wideo

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Poniższy paragraf poświęcony jest przygotowywaniu wersji filmów do prezentacji w sieci z użyciem programów ffmpeg i WinFF. Program ffmpeg jest narzędziem pracującym w wierszu poleceń, służącym do konwersji plików multimedialnych na różne formaty. Jest on jednym z kilku składników projektu FFmpeg, darmowego, wieloplatformowego oprogramowania rozpowszechnianego na licencji LGPL/GPL. Wersję programu dla systemu Windows można pobrać stąd. WinFF jest graficznym interfejsem użytkownika dla programu ffmpeg. Jest to darmowe oprogramowanie rozpowszechniane na licencji GPL. Program WinFF jest dostępny dla systemów Windows i Linux. Można go pobrać stąd. Oprócz WinFF jest wiele innych graficznych interfejsów użytkownika i nakładek na ffmpeg. Lista tych programów znajduje się w tym miejscu.

Najpierw pokazano jak konwertować archiwalną wersję wideo z użyciem programu ffmpeg, co pozwala na zapoznanie się z podstawowymi opcjami tego narzędzia. Pomaga to zrozumieć jak działa program WinFF. Mimo, że w poniższych przykładach do kodowania będzie stosowany format FLV, metoda kodowania jest taka sama w przypadku innych formatów. Należy określić parametry audio i wideo pliku wyjściowego, a następnie przekazać te parametry programowi. Jeśli celem jest przekonwertowanie pliku wideo w formacie AVI (CC_1915_03_01_TheChampion.avi) na format Flash Video, można to zrobić za pomocą następującego polecenia:

...