Child pages
  • Opracowanie materiałów audio

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Jak można przeczytać na stronie domowej programu: „LAME jest wysokiej jakości enkoderem MPEG Audio Layer III (MP3), dostępnym na licencji LGPL.” Program jest rozpowszechniany jako narzędzie do pracy w wierszu poleceń. Oprócz narzędzia konsoli, enkoder LAME jest obsługiwany przez wiele innych programów, zwykle zaopatrzonych w graficzny interfejs użytkownika. Kompletną listę oprogramowania, które wspiera lub używa enkodera LAME można znaleźć w tym miejscu. Należy odnaleźć i zainstalować wersję odpowiednią dla posiadanego systemu operacyjnego. Na potrzeby niniejszego kursu została opisu została użyta wersja binarna Windows o numerze 3.98.4 pobrana z RareWares.

...