Child pages
  • Opracowania obiektów wielkoformatowych

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Digitalizacja materiałów ponadwymiarowych

W poniższej części zaprezentowany zostanie sposób digitalizowania obrazów nieruchomych o dużych rozmiarach, takich jak mapy. Obiekty takie nie mieszczą się w zwykłym skanerze w całości, dlatego muszą być digitalizowane w kawałkach, które następnie łączy się, stosując odpowiednie oprogramowanie.

Ilustracja 1. Plakat zeskanowany w częściach.

Poniższa lekcja pokazuje również jak połączyć w jeden obraz 8 części zdigitalizowanego plakatu, stosując program Hugin. Hugin jest programem do tworzenia panoram, jednak można go użyć również do łączenia części zeskanowanego obrazu. Jest to program opensource'owy dostępny w wersji dla systemów Windows, Linux, Mac i FreeBSD. Można go pobrać z tej strony.

Ta instrukcja została oparta na wersji 0.7.0 programu Hugin.

Najpierw należy uruchomić program Hugin. Sposób wykonania tego kroku zależy od systemu operacyjnego.

Ilustracja 2. Dodawanie plików z obrazami zeskanowanymi w częściach.

Należy przejść do zakładki Images i dodać pliki używając przycisku Add indiviual images...

Ilustracja 3. Zakładka Camera and lens (pol. aparat i obiektywy).

Przechodzimy do zakładki Camera and Lens. Ponieważ używamy obrazów ze skanera, trzeba określić specyfikację aparatu i obiektywu. Należy wybrać każdy obraz i wprowadzić 10 w polu degrees of view (v) dla obiektywów (ang. Lens) i 0 w polach oznaczonych a, b, i c w części Radial Distrortion.

Ilustracja 4. Zakładka Stitcher.

Należy teraz przejść do zakładki Stitcher (pol. łączenie) i wybrać polecenie Rectilinear for projection (pol. prostowanie linii) (f). Następnie trzeba zmienić wartość w sekcji Field of View (pol. pole widzenia) na 40 w polach horizontal (pol. horyzontalny) i vertical (pol. wertykalny).

Ilustracja 5. Ustawianie punktów kontrolnych (ang. control points).

W zakładce Control points dodaje się serię punktów kontrolnych dla każdej pary obrazów. W celu wyboru odpowiedniego obrazu po lewej i po prawej stronie, należy użyć paska tytułowego nad każdym obrazem. Należy się upewnić, że obydwa pola wyboru, zarówno auto fine-tune, jak i auto-add są zaznaczone. Wyboru punktów kontrolnych dokonujemy przy użyciu myszki. Punkty kontrolne tworzy się w wyróżniających się miejscach na obu obrazach. Należy wybrać taki punkt na jednym z obrazów, posługując się okienkiem z lupą umożliwiającym dokładną lokalizację punktu. Następnie należy kliknąć w odpowiadający mu punkt na drugim obrazie. Nie trzeba przy tym zaznaczać dokładnego jego położenia, ponieważ Hugin automatycznie je dostroi. Po wyborze następnych punktów kontrolnych na jednym z obrazów, program Hugin znajdzie i zaznaczy punkt na drugim obrazie. Należy wybrać około 5-6 punktów kontrolnych.

Teraz należy powrócić do zakładki Camera and Lens i dla każdego obrazu odznaczyć opcje oznaczone link przy polach degrees of view (v), horizontal (d) i vertical (e). Następnie, dla każdego obrazu osobno, należy kliknąć przycisk New Lens.

Ilustracja 6. Zakładka Optimizer.

Potem trzeba wybrać zakładkę Optimizer (pol. optymalizacja plików), zmienić ustawienia w polu Optimize na the Custom parameters below. Należy zaznaczyć pola roll (r), view (v), x shift (x), y shift (e) dla każdego obrazu, z wyjątkiem pierwszego, oznaczonego numerem 0. Należy się upewnić, że pozostałe parametry (yaw , pitch (p), distortion (a), barrel (b), distortion (c)) nie są zaznaczone do optymalizacji.

Po tym należy kliknąć na przycisk Optimize Now! i wprowadzić rezultaty optymalizacji przez kliknięcie przycisku Yes. Następnie, za pomocą kombinacji klawiszy Ctrl+P, należy otworzyć okno podglądu i używając przycisku Fit i pasków przewijania w podglądzie dostosować obraz wyjściowy.

Na koniec należy zamknąć okno podglądu i przejść do zakładki Stitcher, aby zapisać tak złożony obraz do pliku. W tym celu należy wybrać format wyjściowy pliku i kliknąć przycisk Stitch now!

Ilustracja 8. Rezultat składania obrazów.