Instrukcja obsługi systemu dLibra 5.0 oraz dMuseion 1.0

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Typ obiektuOdnośnik wykorzystywany w interfejsie WWWEfekt wywołaniaKomentarzZalecane?
Publikacja grupowahttp://www.wbc.poznan.pl/publication/4081Wyświetlenie struktury publikacji grupowej.
 • Odwołanie poprzez stały odnośnik niezależny od konkretnej wersji Aplikacji Czytelnika.
(plus)
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication?id=4081Wyświetlenie struktury publikacji grupowej.
 • Odwołanie wprost do Aplikacji Czytelnika, teoretycznie struktura URL może w przyszłości ulec zmianie.
(error)
Publikacjahttp://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication?id=291316Wyświetlenie metadanych jedynego dostępnego wydania danej publikacji lub listy odnośników do wydań tej publikacji w przypadku, gdy dostępne jest więcej niż jedno wydanie (w praktyce ta sytuacja występuje bardzo rzadko).
 • Odwołanie wprost do Aplikacji Czytelnika, teoretycznie struktura URL może w przyszłości ulec zmianie.
(error)
http://www.wbc.poznan.pl/publication/291316Wyświetlenie metadanych jedynego dostępnego wydania danej publikacji lub listy odnośników do wydań tej publikacji w przypadku, gdy dostępne jest więcej niż jedno wydanie (w praktyce ta sytuacja występuje bardzo rzadko).
 • Odwołanie poprzez stały odnośnik niezależny od konkretnej wersji Aplikacji Czytelnika.
(plus)
http://www.wbc.poznan.pl/publication/291316/contentWyświetlenie treści jedynego dostępnego wydania danej publikacji lub listy odnośników do wydań tej publikacji w przypadku, gdy dostępne jest więcej niż jedno wydanie (w praktyce ta sytuacja występuje bardzo rzadko).
 • Odwołanie poprzez stały odnośnik niezależny od konkretnej wersji Aplikacji Czytelnika.
 • Powoduje wyświetlenie treści w interfejsie biblioteki cyfrowej, pozwalając czytelnikowi na dostęp do metadanych prezentowanego obiektu, listy powiązanych obiektów itp.
(plus)
Wydanie

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=239649

Wyświetlenie metadanych danego wydania publikacji.
 • Odwołanie wprost do Aplikacji Czytelnika, teoretycznie struktura URL może w przyszłości ulec zmianie. 
 • Odwołanie do konkretnego wydania publikacji, które może przestać być dostępne dla czytelników po utworzeniu i udostępnieniu kolejnego wydania tej samej publikacji.
(error)
Plikhttp://www.wbc.poznan.pl/Content/239649/Wyświetlenie pliku głównego danego wydania publikacji.
 • Odwołanie do konkretnego wydania publikacji, które może przestać być dostępne dla czytelników po utworzeniu i udostępnieniu kolejnego wydania tej samej publikacji.
 • Odwołanie wprost do treści, powoduje wyświetlenie pliku bez interfejsu biblioteki cyfrowej, uniemożliwiając tym samym czytelnikowi zapoznanie się z metadanymi obiektu.
(error)
http://www.wbc.poznan.pl/Content/239649/7_Studies_2012_3_135.pdfWyświetlenie określonego pliku PDF danego wydania publikacji.
 • Odwołanie do konkretnego wydania publikacji, które może przestać być dostępne dla czytelników po utworzeniu i udostępnieniu kolejnego wydania tej samej publikacji.
 • Odwołanie wprost do treści, powoduje wyświetlenie pliku bez interfejsu biblioteki cyfrowej, uniemożliwiając tym samym czytelnikowi zapoznanie się z metadanymi obiektu.
 • Odwołanie wprost do nazwy pliku, która może ulec zmianie w przypadku zmiany plików wchodzących w skład danego obiektu cyfrowego (niezależnie od zmiany identyfikatora wydania), np. ze względu na wyjście z użycia formatu cyfrowego w którym pierwotnie umieszczono plik.
(error)
http://www.wbc.poznan.pl/Content/239649/7_Studies_2012_3_135.pdf#page=3Wyświetlenie konkretnego fragmentu (str. 3) określonego pliku PDF danego wydania publikacji
 • Odwołanie do konkretnego wydania publikacji, które może przestać być dostępne dla czytelników po utworzeniu i udostępnieniu kolejnego wydania tej samej publikacji.
 • Odwołanie wprost do treści, powoduje wyświetlenie pliku bez interfejsu biblioteki cyfrowej, uniemożliwiając tym samym czytelnikowi zapoznanie się z metadanymi obiektu.
 • Odwołanie wprost do nazwy pliku, która może ulec zmianie w przypadku zmiany plików wchodzących w skład danego obiektu cyfrowego (niezależnie od zmiany identyfikatora wydania), np. ze względu na wyjście z użycia formatu cyfrowego w którym pierwotnie umieszczono plik.
 • Odwołanie do konkretnego fragmentu pliku - strony nr 3 - następuje przez dodatkowy parametr, który nie musi być obsługiwany przez przeglądarkę plików, której używa czytelnik.
(error)

Tabela 2. Wady i zalety poszczególnych rodzajów odnośników do obiektów w systemie dLibra

...