Child pages
  • Leniwy programista na Trampolinie czyli ciągła integracja z Jenkinsem i Artifactory

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3


W ramach Trampoliny, serii warsztatów zorganizowanych przez StartUp-IT.pl, Szymon Kupiński przedstawił prezentacje Ciągła integracja z Jenkinsem i Artifactory.

Attachments