Instrukcja obsługi systemu dLibra 5.0 oraz dMuseion 1.0

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3
Excerpt

Umieszczony tutaj film pokazuje kolejne kroki od nieudanej próby wyświetlenia publikacji DjVu, poprzez pobranie wtyczki umożliwiajacej wyświetlanie takich publikacji i jej instalację, aż do udanego wyświetlenia treści publikacji.

Multimedia
height768
width1024
nameadam-plugin.swf
width1024
autostarttrue