Child pages
  • CentOS + Oracle DB 11g XE

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3
Section
Column
width60%
Warning
titleWyłączenie odpowiedzialności

PCSS nie ponosi odpowiedzialność za użycie wirtualnego obrazu oraz zainstalowanego na nim oprogramowania. System należy traktować jako narzędzie edukacyjne pozwalające na szybkie zaznajomienie się z Oracle DB 11g XE, bez konieczności jej instalacji.

Warning
titleAkceptacja Licencji

Pobranie pakietu zawierającego wirtualny obraz systemu CentOS wraz z zainstalowaną bazą danych Oracle DB 11g XE oznacza akceptację Oracle Technology Network Developer License for Oracle Database Express Edition.

 

Wirtualny obraz systemu CentOS wraz z zainstalowaną bazą danych Oracle DB 11g XE można pobrać korzystając z linku poniżej:

Do uruchomienia wirtualnego systemu potrzebny jest Oracle VM VirtualBox. Wszelkie informacje dotyczące obrazu znajdują się w prezentacji Oracle DB 11g XE.  Dokumentacja bazy danych Oracle 11g XE dostępna jest na stronie http://docs.oracle.com/cd/E17781_01/ind

Column
width35%

Include Page
Nawigacja
Nawigacja