Child pages
  • Darmowa baza danych - Oracle DB 11g XE

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3
Section
Column
width60%
Excerpt

Na spotkaniu zaprezentowano najmniejszą siostrę z całej rodziny baz Oracle DB, która wiedzie prym na rynku średnich i dużych baz danych. Opowiedziano o jej cechach i możliwościach. O tym ile Oracle daje nam za darmo – czyli co można, a czego nie w wersji XE. Pokazaliśmy na żywo jak szybko rozpocząć pracę z bazą Oracle XE.

 

Na stronie CentOS + Oracle DB 11g XE jest dostępny wirtualny obraz systemu CentOS wraz z zainstalowaną bazą danych Oracle DB 11g XE zaprezentowany podczas spotkania.

Prelegentami byli Aleksander Stasiak, administrator baz danych Oracle w PCSS, oraz Piotr Kołodziej i Adam Pośpiech z Oracle Polska.

Spotkanie odbyło się 13 grudnia 2011roku w Przestrzeni Coworkingowej ZOO mieszczącej się na jednym z pięter XIX-wiecznej kamienicy przy ul. Zwierzynieckiej 20 w Poznaniu.

Gallery
titleZdjęcia ze spotkania
sortdate
columns3

Prezentacje

Attachments
patterns.*pdf
sortBysize
uploadfalse

 

 

Column
width35%

Include Page
Nawigacja
Nawigacja