Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3
Section
Column
width60

Wydarzenia CTO PCSS

Spotkania

Spotkania zorganizowane przez CTO PCSS:

Children Display
excerpttrue

Wydarzenia Oracle

Szkolenia

W ramach Oracle Partner HUB Academy odbywają się szkolenia dla partnerów Oracle. Aktualna lista szkoleń jest dostępna na stronie http://www.oracle.com/partners/en/most-Popular-resources/027390_pl, na zakładce Akademia Partnerów.

Szkolenia internetowe

Firma Arrow ECS jako VAD Oracle przeprowadza szkolenia internetowe, harmonogram i dodatkowe szczegóły możecie poznań na http://dns.com.pl/WWW/News.nsf/id/Webinaria_Oracle.

Spotkania

Aktualna lista spotkań oraz warsztatów przygotowywanych przez Oracle: http://events.oracle.com/search/search?group=Events&keyword=poland

 

Column
width35%

Include Page
Nawigacja
Nawigacja