Instrukcja obsługi systemu dLibra 5.0 oraz dMuseion 1.0

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Zadanie
    • DLI-2306 - Wybieranie odpowiednich publikacji dla komponentu "miniatury w opisie kolekcji"

 

 

Wykonane zadania