Instrukcja obsługi systemu dLibra 5.0 oraz dMuseion 1.0

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Ulepszenie
  • DCO-179 - Import słownika: dodawanie synonimów do istniejących grup
  • DCO-230 - Lepsza obsługa błędów związanych z odłączoną aplikacją www
  • DLI-2930 - Z39.50: kodowanie wyszukiwania frazy
 • Nowa funkcjonalność
  • DCO-213 - Prośba o dostęp do publikacji
  • DCO-235 - konfiguracja automatycznego tworzenia zadan
  • DCO-236 - planowana grupowa
  • DLI-2557 - Blokowanie dostępu do treści na stronie opisu
 • Zadanie
  • DLI-2306 - Wybieranie odpowiednich publikacji dla komponentu "miniatury w opisie kolekcji"

 

Uwagi dotyczące procesu aktualizacji

Aktualizacja dlibra-server

Informacje pojawia się wkrótce.

Aktualizacja dlibra-webapp

Informacje pojawia się wkrótce.

Zmienione pliki

Lista najważniejszych plików które zostały zmienione.

Pliki zmienione w dlibra-server

*.xml

dlibra-server/conf/ms/jobs.xml

Pliki zmienione w dlibra/dlibra-webapp/WEB-INF/lib/dcore-web-components.jar

*.xml

brak

Pliki zmienione/dodane w dlibra-webapp

*.xml

dlibra-webapp/WEB-INF/components.xml
dlibra-webapp/WEB-INF/guanxi_sp_engine/config/guanxi-sp-engine.xml
dlibra-webapp/WEB-INF/guanxi_sp_guard/config/guanxi-sp-guard.xml

*.js

dlibra-webapp/style/common/js/jquery-bgiframe-2.1.1.js

inne

dlibra-webapp/formats/djvu/djvuViewer.jar
dlibra-webapp/formats/html/pubViewer.jar
dlibra-webapp/formats/jpg_secured/jpgViewer.jar