Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: aktualizacja opisu rozwiązań sprzętowych
Section
Column
width60%

W lipcu 2011 roku powołano do życia Centrum Technologii Oracle (CTO) celem intensyfikacji i rozszerzenia współpracy PCSS z firmą Oracle w obszarze innowacyjnych rozwiązań i nowych technologii. Centrum zostało zbudowane na bazie programu OPN (Oracle Partner Network) kierowanego dla instytucji partnerskich firmy Oracle. Program ten oferuje dostęp do rozległej bazy wiedzy na temat produktów i technologii Oracle oraz możliwość udziału w licznych wydarzeniach o charakterze techniczno-informacyjnym. PCSS przystąpił do programu OPN na poziomie złotym (GOLD).

Naszym celem jest stymulacja współpracy PCSS z firmą Oracle w obszarze innowacyjnych rozwiązań i nowych technologii. Koordynujemy działania grup eksperckich PCSS skupionych wokół produktów i technologii Oracle. Realizujemy założenia programu partnerskiego Oracle umożliwiając pracownikom PCSS dostęp do wielu korzyści, jakie ten program oferuje

Nasze aktywność nie zamyka się tylko do obszaru PCSS. Prowadzimy działalność o charakterze dydaktyczno-szkoleniowym na temat rozwiązań Oracle dedykowana dla szerokiego grona odbiorców jak studenci, pasjonaci, naukowcy. Jesteśmy zainteresowani współpracą oraz wymiana doświadczeń z ośrodkami naukowo-badawczymi oraz uniwersytetami w zakresie technologii Oracle.

Cele
Anchor
cele
cele

Najważniejsze cele stawiane przed CTO to:

 • Realizacja programu partnerskiego Oracle OPN

 • Wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy PCSS a firmą Oracle

 • Kreowanie wspólnych projektów o innowacyjnym charakterze

 • Koordynacja działań PCSS w obszarach kompetencji Oracle

 • Stymulacja działalności badawczo-rozwojowej PCSS w obszarze technologii Oracle

 • Działalność informacyjna oraz organizacja spotkań branżowych dotyczących technologii i produktów Oracle

 • Współpraca oraz wymiana doświadczeń z ośrodkami naukowo-badawczymi oraz uniwersytetami w zakresie technologii Oracle

Kim jesteśmy

Jesteśmy członkami Działu Usług Sieciowych  Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. Na co dzień skupiamy się na zadaniach realizowanych w zespole Zaawansowanych Systemów Zarządzania Danymi, czyli administracji bazami danych Oracle w PCSS oraz rozwojem systemów informatycznych z wykorzystaniem technologii Java.  Czym jeszcze zajmujemy się nasz zespół możesz przeczytać na stronie http://dmt.man.poznan.pl.

Obszary kompetencji

Głównym obszarem naszej działalności jest wykorzystanie technologii Java w prowadzonych projektach naukowo-badawczych. Poza Javą korzystamy z baz danych Oracle, systemów Solaris opartych na architekturze SPARC oraz technologii SOA, ESB i BPM.

Technologie Java SE oraz EE
Anchor
java
java

Zgodnie z profilem naszego działu wykorzystujemy ją to tworzenia systemów opartych o technologie "enterprise" takie jak JavaEE czy Spring. Naszym celem jest zapewnienie wysokiej jakości wytwarzanego oprogramowania. Aby go zrealizować przykładamy dużą wagę do procesu rozwoju aplikacji także poprzez odpowiednie dobranie narzędzi służących do zarządzania jakością oprogramowania.
Projekty zrealizowane w technologii Java to miedzy innymi:

Pełna lista projektów realizowanych przez PCSS, bez wyszczególnienia technologii, jest dostępna na stronie pcss.pl

Systemy baz danych Oracle
Anchor
oracledb
oracledb

Infrastruktura bazodanowa oparta o bazy Oracle w PCSS to:

 • licencje bazodanowe w wersji Standard i Enterprise

 • Ponad 100GB danych w bazach

 • Infrastruktura produkcyjna z wykorzystaniem DataGuard

 • Klienci z różnych dziedzin – od eGov do eHealth

 • Sformalizowane zarządzanie

Nasze zainteresowanie bazami danych wychodzi jednak poza samo ich utrzymanie i klasyczne wykorzystanie systemów relacyjnych. Zajmujemy się tematami wersjonowania danych oraz zarządzania danymi podstawowymi (MDM).

Rozwiązania sprzętowe Oracle/Sun oraz system Solaris
Anchor
solaris
solaris

W skład infrastruktury sprzętowej w PCSS wchodzą między innymi maszyny działające pod kontrolą systemów operacyjnych z rodziny Solaris, w tym także maszyny SPARC i zwirtualizowane systemy w kontenerach Solaris


Infrastruktura sprzętowa z rodziny Oracle/Sun w PCSS to:

 • Serwery z serii T: SPARC T3, SPARC T4
 • Serwery storage: Sun Fire X4500, Sun Fire x4540
 • Serwery z serii Sun Fire
 • Ponad 20 instalacji systemu Solaris (wersje 10 i 11)
 • Wirtualizacja Oracle VM z opcją life migration
 • Skalowalne środowisko (LDOM, Solaris Zone)

Jest ona wykorzystywana do produkcyjnego świadczenia usług sieciowych użytkownikom z różnych dziedzin, oparte są na niej między innymi bazy danych i aplikacje www także te rozwijane wewnątrz PCSS.

Działalność informacyjna

CTO prowadzi działalność informacyjną oraz uczestniczy w organizacji spotkań branżowych dotyczącym technologii i produktów Oracle. Obejmuje to między innymi spotkania technologiczne przygotowane dla pracowników PCSS oraz dla lokalnej społeczności IT, w tym dla sektora MSP i Wielkopolskiego Klastra Teleinformatycznego.

W szczególności działalność informacyjna CTO koncentruje się na następujących obszarach:

 • budowa bazy wiedzy oraz organizacja grup eksperckich PCSS wokół wybranych technologii/produktów Oracle. CTO wspiera pracowników PCSS przy dostępie do wielu świadczeń, jakie firma Oracle oferuje w ramach umowy partnerskiej. Są to m.in. szkolenia technologiczne oraz możliwość przystąpienia do egzaminów certyfikacyjnych.

 • szkolenia oraz seminaria dla instytucji badawczych oraz MSP dotyczących technologii/produktów Oracle. CTO wraz z przedstawicielami grup eksperckich, w szczególności administracji bazami danych Oracle, będzie organizować cykliczne spotkania o charakterze szkoleniowo-prezentacyjnym

Column
width30
 
Include Page
Nawigacja
Nawigacja

...