Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

Dostęp do aplikacji

System dLab udostępnia swój interfejs użytkownika poprzez przeglądarkę internetową. Aby móc skorzystać z możliwości systemu należy wpisać w przeglądarce odpowiedni adres http, pod którym wskazana jest aplikacja WWW dLab. Najczęściej taki adres będzie miał postać: http://[adres_domenowy_lub_IP]/dlab/, np. http://192.168.0.2/dlab/  lub http://mojadomena.com/dlab/.  W kwestii dokładnej postaci adresu należy skontaktować się z Administratorem konkretnej instancji systemu dLab.

Logowanie

Pierwszym ekranem, który pojawia się w momencie wpisania adresu dLab jest ekran logowania użytkownika, który wygląda tak jak na poniższym rysunku:

Aby się zalogować należy wpisać nazwę użytkownika oraz hasło w odpowiednie pola i kliknąć „Zaloguj”.  W razie podania nieprawidłowej nazwy użytkownika lub hasła aplikacja wypisze stosowny komunikat i poprosi o wpisanie poprawnych danych.

Wylogowanie

Prawidłowe zalogowanie powinno zaowocować wyświetleniem panelu przeglądania zadań – „Zadania”.  W prawym górnym rogu strony, nad menu głównym, widoczne będą napisy „Zalogowany: [nazwa użytkownika]”, podobnie jak na poniższym rysunku:

Kliknięcie w nazwę użytkownika spowoduje wyświetlenie ramki z dodatkowymi informacjami o zalogowanym użytkowniku oraz z przyciskiem „Wyloguj” w lewym dolnym rogu ramki. Kliknięcie w przycisk „Wyloguj” spowoduje jego wylogowanie, usunięcie sesji użytkownika i przeniesienie go z powrotem na ekran logowania.

Info
titleSesja użytkownika

Wszystkie dane tymczasowe sesji, np. dane tworzonej/edytowanej grupy zadań wprowadzone w pierwszym kroku kreatora grupy zadań, zostaną w momencie wylogowania stracone.  Należy również pamiętać iż sesja, w zależności od ustawień administracyjnych, może mieć określony „czas życia”, tzn. może istnieć próg czasu bezczynności użytkownika w systemie (np. 30 minut), po upływie którego zostanie on automatycznie wylogowany.