Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Podstawowymi stanami wyjściowymi dla czynności, które mogą zostać w danej chwili wykonane, sa stany "Do wykonania" i "Do ponownego wykonania". Wykonawca może taką czynność wykonać zmieniając jej stan bezpośrednio na "Wykonano" lub, jeśli konfiguracja na to pozwala, oznaczyć ją najpierw jako aktualnie wykonywaną zmieniając stan na "W trakcie wykonania". Jeśli czynność nie wymaga weryfikacji, po wykananiu wykonaniu zostanie automatycznie zatwierdzona i uzyska stan "Zaakceptowana".

...