Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Id - unikalny identyfikator czynności w systemie dLab,
 • Nazwa zadania - będąca odnośnikiem do widoku listy czynności,
 • Grupa zadań - grupa, do której bezpośrednio należy dane zadanie,
 • Nazwa czynności,
 • Status - określa, w jakim stanie znajduje się czynność,
 • Ostatnia zmiana - data i godzina ostatniej modyfikacji danej czynności,
 • Kolumna operacji - pozwala przejść do widoku ze szczegółami danej czynności.

Listę Lista czynności do wykonania różni się od listy czynności zadania odróżnia fakttym, że wyświetlone są na niej tylko te czynności, które zalogowany użytkownik może w danej chwili rzeczywiście wykonać, czyli czynności, których jest przypisanym wykonawcą i które są w stanie "Do wykonania", "W trakcie wykonania", "Do ponownego wykonania" lub "Pliki do rozdziału". Ponadto widok ten można filtrować po nazwie czynności, korzystając z menu rozwijanego w nagłówku kolumny.

...

Skorzystanie z odnośnika na jednej z list czynności powoduje przejście do widoku szczegółowego danej czynności, który wygląda następująco:

...

 • lista przycisków do zmiany stanu czynności, jeśli taka zmiana jest w danym momencie możliwa,
 • podstawowe informacje, tj. nazwa zadania, do którego należy czynność, nazwa publikacji, której dotyczy to zadanie, przypisany wykonawca czynności oraz jej aktualny stan,
 • lista parametrów oraz ich aktualnych wartości, jeśli czynność takowe posiada,
 • odnośniki do pobierania/przesyłania plików, jeśli czynność wiąże się z operacjami na plikach,
 • przynależność do grupy zadań, jeśli czynność jest zarządzana przez grupę zadanie zawierające tę czynność znajduje się w grupie zadań,
 • komentarze użytkowników oraz historię zmian czynności, umieszczone w osobnych zakładkach.

...