Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: dopisano 2 stany czynnosći

...

 • W oczekiwaniu - stan, w którym czynności nie można wykonać, ponieważ wynika to z jej ograniczeń kolejnościowych. Innymi słowy, czynność oczekuje na wykonanie innej czynności, która powinna być wykonana przed nią. Przykładowo, czynność obróbka graficzna plików matek będzie w oczekiwaniu dopóki czynność przygotowanie plików matek nie zostanie wykonana. System dLab automatycznie zmienia stan czynności na Do wykonania, jeśli wszystkie czynności wymagane do jej wykonania zostaną wykonane. 
 • Do wykonania - czynność w tym stanie jest gotowa do wykonania. Użytkownicy, którzy są uprawnieni do wykonania danej czynności mogą:
   • rozpocząć wykonywanie czynności - jest to szczególny przypadek dedykowany dla typów czynności, których wykonanie może zająć więcej czasu,
   • oznaczyć czynność jako wykonaną - jeśli faktycznie wykonali tę czynność,
   • odmówić wykonania tej czynności - jeśli nie są w stanie wykonać czynności, w tej sytuacji sugerowane jest dodanie komentarza do czynności z powodem takiej decyzji,
   • pominąć wykonywanie tej czynności - jeśli wykonanie czynności okaże się niepotrzebne dla poprawnego przebiegu pozostałych prac.
 • Wykonana - ten stan oznacza, że jeden z użytkowników odpowiedzialnych za wykonanie czynności oznaczył ją jako wykonaną i użytkownicy odpowiedzialni za zapewnienie jakości wyników powinni przystąpić do ich weryfikacji. Efektem weryfikacji jest decyzja osoby odpowiedzialnej za nią, a w rezultacie oznaczenie czynności jako zaakceptowanej (jeśli wyniki są poprawne) lub odrzuconej (jeśli wyniki są niepoprawne). W przypadku odrzucenia czynności istotne jest dodanie komentarza do niej, czyli informacji o tym co zostało niepoprawnie wykonane. Niektóre czynności nie wymagają weryfikacji - w zależności od typu czynności, weryfikacja może być obowiązkowa, opcjonalna (do ustalenia przy definiowaniu zadania) lub zablokowana. Jeżeli dana czynność nie podlega weryfikacji, to w momencie jej wykonania system dLab automatycznie ustawia jej stan na Zaakceptowana, zatem następuje automatyczna akceptacja takiej czynności.
 • Zaakceptowana - czynność w tym stanie uznawana jest za ostatecznie zakończoną. Nie ma możliwości odrzucenia takiej czynności, ani wykonania na niej innych operacji. Jedynym sposobem zmiany stanu są operacje na zadaniu - usunięcie zadania lub zrestartowanie zadania.
 • Odmowa wykonania - oznacza, że jeden z użytkowników odpowiedzialnych za wykonanie tej czynności stwierdził, że nie jest w stanie jej wykonać i odmówił jej wykonania. W takiej sytuacji osoba odpowiedzialna za nadzorowanie zadania musi podjąć decyzje, czy zaakceptować odmowę, czy się z nią nie zgodzić. W przypadku akceptacji odmowy, czynność oznaczana jest jako Usunięta, tak samo jak wszystkie czynności bezpośrednio lub pośrednio zależne od jej wykonania. W przypadku odrzucenia odmowy wykonania, użytkownicy odpowiedzialni za wykonanie tej czynności muszą ponownie rozważyć czynność do wykonania, a sama czynność jest w stanie Do ponownego wykonania.
 • Do ponownego wykonania - taki stan czynności oznacza, że użytkownik nadzorujący prace związane z zadaniem odrzucił rezultat wykonania tej czynności. Odrzucenie może nastąpić zarówno ze stanu Wykonana, jak i ze stanu Odmowa wykonania. Możliwość odrzucenia przez użytkownika czynności pozwala na sygnalizowanie błędnie wykonanej czynności lub braku zgody na odmowę wykonania. Zaleca się aby odrzucenie czynności zawsze wiązało się z wpisaniem odpowiedniego komentarza.
 • Cofnięta - taki stan oznacza, że czynność została kiedyś wykonana, ale musiała zostać wycofana, ponieważ wynik jednej z wcześniejszych czynności został odrzucony (skierowany do ponownego wykonania). Może to mieć miejsce np. w przypadku, gdy czynność obróbki graficznej plików zostanie przesłana do ponownego wykonania już po wykonaniu czynności przygotowania wersji prezentacyjnej. W takie sytuacji czynność obróbki graficznej oznaczana jest staniem Do ponownego wykonania, natomiast czynność przygotowanie wersji prezentacyjnej oznaczana jest jako Cofnięta. Stan Cofnięta oznacza również, że po wykonaniu czynności obróbki graficznej, czynność przygotowania wersji prezentacyjnej znajdzie się w stanie Do wykonania i będzie ponownie wykonana.
 • W trakcie wykonania - ten stan dotyczy tylko wybranych typów czynności i oznacza, że wykonywanie czynności zostało rozpoczęte, więc sama czynność jest w trakcie realizacji. Po zakończeniu wykonywania czynności użytkownik oznacza czynność jako wykonaną. Czynność można oznaczyć jako w trakcie wykonania tylko wtedy gdy znajduje się w stanie Do wykonania.
 • Automatycznie przetwarzana - oznacza, że czynność jest wykonywana przez wtyczkę. Czynność, do której wykonania został przypisany plugin, automatycznie przechodzi w taki stan, kiedy tylko stanie się gotowa do wykonania.
 • Pliki do rozdziału - ten stan dotyczy czynności, która jest wykonywana pojedynczo, ale korzysta z plików wytworzonych w poprzedniej czynności, która jest wykonywana wspólnie dla grupy. Zanim taka czynność będzie mogła przejść do stanu Do wykonania, należy wskazać, które z plików wytworzonych dla grupy w poprzedniej czynności, są przeznaczone dla wybranego pojedynczego zadania.
 • Pominięta - ten stan dotyczy tylko wybranych typów czynności i oznacza, że czynność została pominięta w procesie przepływu pracy. Przykładowo czynności typu obróbka graficzna mogą być pominięte, jeśli osoba odpowiedzialna za obróbkę graficzną stwierdza, że nie jest ona potrzebna. Po pominięciu danej czynności, czynność od niej bezpośrednio zależna (następująca po niej) będzie gotowa do wykonania, a cały przepływ pracy będzie kontynuowany bez przeszkód.
 • Usunięta - czynność może znaleźć się w tym stanie jeśli całe zadanie zostało usunięte lub czynność (ta sama lub inna, od której zależy) nie została wykonana (oznaczono jako odmowa wykonania), a osoba nadzorująca potwierdziła brak możliwości wykonania.

...

 • przetwarzanie wykonywane jest w momencie zmiany stanu na wykonane, zatem pliki są już w finalnej formie i mogą z nich być wygenerowane miniatury,
 • miniatury pozwalają nadzorującemu na przegląd plików bez konieczności ich pobierania na dych dysk lokalny w oryginalnej formie.

...