Instrukcja obsługi systemu dLibra 5.0 oraz dMuseion 1.0

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Wykonane zadania

 • Błąd
  • DCO-127 - Plik z miniaturą konwertowany do PNG
  • DCO-165 - Przy każdym zatwierdzaniu zmian w koncie użytkownika wszystkie prawa są od nowa ustawiane na serwerze
  • DCO-168 - Błąd w implikowaniu prawa do przeglądania wszystkich wydań publikacji
  • DCO-173 - Blokowanie okna konfiguracji
  • DCO-177 - Niekompletna lista wydań powiązanych z wartością atrybutu
  • DCO-178 - Powiązanie wydaniaa z twórcą pozostaje po usunięciu twórcy
  • DCO-180 - Błąd przy przeglądaniu PDFów w Adobe Acrobat
  • DLI-2914 - Opcja "Automatycznie dodaj format pliku głównego" powinna działać też przy dodawaniu publikacji i masowym ładowaniu
  • DLI-2938 - Nie mozna zmienić kolejności podatrybutów
  • DLI-2939 - Aplikacja administratora zawiesza się przy próbie utworzenia nowego podatrybutu
 • Ulepszenie
  • DCO-192 - Optymalizacja pobierania wartosci atrybutow
  • DLI-2929 - Przypisywanie pulikacji do kolekcji: ukrywanie nieaktywnych kolekcji

Uwagi dotyczące procesu aktualizacji

brak

Zmienione pliki

Lista najważniejszych plików które zostały zmienione.

Pliki zmienione w dlibra/dlibra-webapp/WEB-INF/lib/dcore-web-components.jar

brak

Pliki zmienione w dlibra-server

brak

Pliki zmienione/dodane w dlibra-webapp

brak