Instrukcja obsługi systemu dLibra 5.0 oraz dMuseion 1.0

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

Wykonane zadania

 • Poprawki błędów
  • DCO-67 - Poprawiono problem z usunięciem katalogu będącego katalogiem domowym użytkownika
  • DCO-60 - Poprawiono błąd przy próbie usunięcia wersji pliku powiązanej z usuniętym wydaniem
  • DCO-20 - Błąd przy odwołaniu do publikacji nieopublikowanej
  • DCO-21 - Błąd przy wyszukiwaniu w indeksach
  • DCO-24 - Publikowanie z opóźnieniem
  • DCO-25 - Zadanie JMX tworzace kolekcje na dysku tworzy tylko 1 poziom ponizej kolekcji glownej
  • DCO-35 - Problem z layoutem w oknie logowania
  • DCO-38 - Wyjątek przy anulowaniu zmian w opisie wydania
  • DCO-39 - Problem z wyświetlaniem zakładek po zaznaczeniu obiektu
  • DCO-43 - Zawieszanie sie zawezania do kolekcji
  • DCO-57 - Potencjalnie zbyt długa nazwa publikacji/wydania przy imporcie z MONY i masowym ładowaniu
  • DCO-60 - Nie można usunąć wersji pliku powiązanej z usuniętym wydaniem
  • DCO-62 - Niespodziewane wygasanie kont użytkowników
  • DCO-67 - Po usunięciu katalogu pozostaje przypisanie katalogów domowych
  • DCO-74 - Link do tresci prowadzi do bledu
  • DCO-108 - Generowanie miniatur
 • Ulepszenia
  • DLI-2895 - Przyspieszenie działania aplikacji administratora przy dużej liczbie użytkowników i publikacji
  • DLI-2847 - Ostrzeganie o utracie niezapisanych zmian w aplikacji redaktora i administratora
  • DLI-2716 - Usprawnienia w interfejsie przypisywaniania publikacji do kolekcji i kolekcji do publikacji
  • DCO-64 - Zmiana linku dc:identifier w OAI-PMH
  • DCO-65 - Podmiana wersji plików powinna pozwalać na pozostawienie starych plików
 • Nowe funkcje
  • DLI-2849 - Narzędzie do monitorowania pracy serwera w aplikacji administratora
  • DLFS-1 - Wbudowany kontener aplikacji webowych
 • Zadania
  • DCO-5 - Applet html powinien być podpisany
  • DCO-100 - Usunięcie pliku z numerem wersji z dcore-common

Uwagi dotyczące procesu aktualizacji

Aktualizacjia dlibra-server

 • dlibra-server/conf/server.xml - pojawił się wpis dotyczący wbudowanego kontenera aplikacji webowych Web server:
  Code Block
  xml
  xml
  	<!-- If the service below is commented out, 
  		the web server will be disabled. -->
  	@WS_COMMENT_START@<service serviceDescription="Web server" serviceType="ws"
  		serviceVersion="5.1"
  		serviceFactoryClass="pl.psnc.dlibra.web.server.WebServerFactory"
  		password="@WS_PASSWD@" />@WS_COMMENT_END@
  
  Fragment poniżej komentarza należy zakomentować. Można w tym celu tekst @WS_COMMENT_START@ zastąpić <!- a @WS_COMMENT_END@ zmienić na -->. Po tych czynnościach powinniśmy uzyskać:
  Code Block
  xml
  xml
  	<!-- If the service below is commented out, 
  		the web server will be disabled. -->
  	<!--<service serviceDescription="Web server" serviceType="ws"
  		serviceVersion="5.1"
  		serviceFactoryClass="pl.psnc.dlibra.web.server.WebServerFactory"
  		password="@WS_PASSWD@" />-->
  

Aktualizacja dlibra-webapp

 • dlibra-webapp/WEB-INF/components.xml - Uległa zmianie konfiguracja komponentu pl.psnc.dlibra.web.comp.pages.components.JnlpComponent. Jest to związane ze zmianą nazwy głównego pliku jar Aplikacją redaktora. Wartość parametru main.app.jar.name została zmieniona z
  Code Block
  dlibra-app-base-[0-9]\.[0-9]\.[0-9]+(-SNAPSHOT)?.jar
  
  na
  Code Block
  dcore-app-base-[0-9]\.[0-9]\.[0-9]+([0-9a-zA-Z\\-]+)?.jar
  
 • dlibra-webapp/WEB-INF/web.xml - Pojawiły się następujące wpisy:
  Code Block
  xml
  xml
  	<context-param>
  		<description>Class used by Groke2 to connect with dlibra services. </description>
  		<param-name>dlibra.connection.class.name</param-name>
  		<param-value>pl.psnc.dlibra.web.comp.groke2.connection.AsServiceConnection</param-value>
  	</context-param>
  
  Code Block
  xml
  xml
  	<listener>
  		<listener-class>pl.psnc.groke2.dlibra_connector.connection.DlibraConnectionConfigurationListener</listener-class>
  	</listener>
  
  Code Block
  xml
  xml
  	<servlet>
  		<servlet-name>Groke2 Web Application</servlet-name>
  		<servlet-class>com.sun.jersey.spi.container.servlet.ServletContainer</servlet-class>
  		<init-param>
  			<param-name>com.sun.jersey.config.property.packages</param-name>
  			<param-value>pl.psnc.groke2</param-value>
  		</init-param>
  		<load-on-startup>10</load-on-startup>
  	</servlet>
  
  Code Block
  xml
  xml
  	<servlet-mapping>
  		<servlet-name>Groke2 Web Application</servlet-name>
  		<url-pattern>/ore/*</url-pattern>
  	</servlet-mapping>
  

Zmienione pliki

Lista najważniejszych plików które zostały zmienione w ramach poprawki 5.1.0.

Pliki zmienione w dlibra-server

*.xml

dlibra-server/conf/is/jobs.xml
dlibra-server/conf/ms/jobs.xml
dlibra-server/conf/server.xml

*.properties

dlibra-server/conf/is/service.properties

Pliki zmienione w dlibra/dlibra-webapp/WEB-INF/lib/dcore-web-components.jar

*.vm

AccountMenuComponent.vm
AddressComponent.vm
AsyncComponentWrapper.vm
BasicLatestEditionsComponent.vm
CollectionStatisticsComponent.vm
component_library.vm
data-parts/AccountFavouritesComponent_Data.vm
data-parts/SearchResultsComponent_Data.vm
data-parts/TagCloudComponent_Data.vm
DoctypeInformationComponent.vm
EditionMetadataComponent.vm
EditionMetaMenuComponent.vm
ErrorComponent.vm
FormatsHandlersListComponent.vm
IndexComponent.vm
JnlpComponent.vm
LatestEditionsComponent.vm
LoginComponent.vm
metadata-parts/attributes.vm
metadata-parts/editions.vm
NewsComponent.vm
PublicationBookmarkInfoComponent.vm
PublicationMetaMenuComponent.vm
RecommendedComponent.vm
SendBugReportComponent.vm
SimpleSearchComponent.vm

*.xml

AccountInfoComponent_en.xml
AccountInfoComponent_pl.xml
AddressComponent_en.xml
AddressComponent_pl.xml
CollectionDescriptionComponent_en.xml
CollectionDescriptionComponent_pl.xml
components_pl.xml
ConfirmAccountComponent_pl.xml
DoctypeInformationComponent_pl.xml
EditionMetaMenuComponent_en.xml
ErrorComponent_en.xml
ErrorComponent_pl.xml
LatestEditionsComponent_en.xml
LatestEditionsComponent_pl.xml
LoginComponent_en.xml
LoginComponent_pl.xml
MyPublicationsComponent_en.xml
PublicationMetadataComponent_en.xml
PublicationMetadataComponent_pl.xml
PublicationMetaMenuComponent_pl.xml
SearchResultsComponent_en.xml
SearchResultsComponent_pl.xml
SendBugReportComponent_en.xml
SendBugReportComponent_pl.xml

Pliki zmienione/dodane w dlibra-webapp

*.xml

dlibra-webapp/WEB-INF/actions.xml
dlibra-webapp/WEB-INF/components/resources/WEBAPP_en.xml
dlibra-webapp/WEB-INF/components/resources/WEBAPP_pl.xml
dlibra-webapp/WEB-INF/components.xml
dlibra-webapp/WEB-INF/conf/converters.xml
dlibra-webapp/WEB-INF/conf/resource-managers.xml
dlibra-webapp/WEB-INF/formats/avi/message_en.xml
dlibra-webapp/WEB-INF/formats/avi/message_pl.xml
dlibra-webapp/WEB-INF/formats/djvu/message_en.xml
dlibra-webapp/WEB-INF/formats/djvu/message_pl.xml
dlibra-webapp/WEB-INF/formats/dvju_browser/message_en.xml
dlibra-webapp/WEB-INF/formats/dvju_browser/message_pl.xml
dlibra-webapp/WEB-INF/formats/f3d/message_en.xml
dlibra-webapp/WEB-INF/formats/f3d/message_pl.xml
dlibra-webapp/WEB-INF/formats/f3d/settings.xml
dlibra-webapp/WEB-INF/formats/flv_mp3/message_en.xml
dlibra-webapp/WEB-INF/formats/flv_mp3/message_pl.xml
dlibra-webapp/WEB-INF/formats/flv_mp3/settings.xml
dlibra-webapp/WEB-INF/formats/html/message_en.xml
dlibra-webapp/WEB-INF/formats/html/message_pl.xml
dlibra-webapp/WEB-INF/formats/html/settings.xml
dlibra-webapp/WEB-INF/formats/jpg_js/message_en.xml
dlibra-webapp/WEB-INF/formats/jpg_js/message_pl.xml
dlibra-webapp/WEB-INF/formats/jpg_js/settings.xml
dlibra-webapp/WEB-INF/formats/jpg/message_en.xml
dlibra-webapp/WEB-INF/formats/jpg/message_pl.xml
dlibra-webapp/WEB-INF/formats/jpg/settings.xml
dlibra-webapp/WEB-INF/formats/mono-jpg_js/message_en.xml
dlibra-webapp/WEB-INF/formats/mono-jpg_js/message_pl.xml
dlibra-webapp/WEB-INF/formats/mono-jpg_js/settings.xml
dlibra-webapp/WEB-INF/formats/mono-jpg/message_en.xml
dlibra-webapp/WEB-INF/formats/mono-jpg/message_pl.xml
dlibra-webapp/WEB-INF/formats/mono-jpg/settings.xml
dlibra-webapp/WEB-INF/formats/pdf_browser/message_en.xml
dlibra-webapp/WEB-INF/formats/pdf_browser/message_pl.xml
dlibra-webapp/WEB-INF/formats/pdf/message_en.xml
dlibra-webapp/WEB-INF/formats/pdf/message_pl.xml
dlibra-webapp/WEB-INF/formats/zoomify/message_en.xml
dlibra-webapp/WEB-INF/formats/zoomify/message_pl.xml
dlibra-webapp/WEB-INF/guanxi_sp_engine/config/guanxi-sp-engine.xml
dlibra-webapp/WEB-INF/guanxi_sp_guard/config/guanxi-sp-guard.xml
dlibra-webapp/WEB-INF/layout/resources/layout_en.xml
dlibra-webapp/WEB-INF/layout/resources/layout_pl.xml
dlibra-webapp/WEB-INF/pages.xml
dlibra-webapp/WEB-INF/web_guard.xml
dlibra-webapp/WEB-INF/web.xml

*.properties

dlibra-webapp/WEB-INF/conf/xslt.properties

*.css

dlibra-webapp/formats/jpg_js/dlibra-image-gallery-1.0.css
dlibra-webapp/formats/jpg_js/dlibra-image-gallery-1.0-ie.css
dlibra-webapp/formats/jpg_js/galleriffic.css
dlibra-webapp/formats/mono-jpg_js/dlibra-image-gallery-1.0.css
dlibra-webapp/formats/mono-jpg_js/dlibra-image-gallery-1.0-ie.css
dlibra-webapp/formats/mono-jpg_js/galleriffic.css
dlibra-webapp/style/common/js/jquery-ui/themes/newtheme/jquery-ui-themeroller.css
dlibra-webapp/style/dlibra/theme1/common.css
dlibra-webapp/style/dlibra/theme1/dompopup.css
dlibra-webapp/style/dlibra/theme1/one_column.css
dlibra-webapp/style/dlibra/theme1/popup.css
dlibra-webapp/style/dlibra/theme1/pub-upload/dlibra_publication_upload.css
dlibra-webapp/style/dlibra/theme1/simple-content.css
dlibra-webapp/style/dlibra/theme1/simple-content-ie.css
dlibra-webapp/style/dlibra/theme1/simple-inv-2.css
dlibra-webapp/style/dlibra/theme1/simple-inv.css

*.txt

dlibra-webapp/robots.txt

*.gif

dlibra-webapp/formats/jpg_js/img/close_s.gif
dlibra-webapp/formats/jpg_js/img/loading.gif
dlibra-webapp/formats/jpg_js/img/loading-small.gif
dlibra-webapp/formats/mono-jpg_js/img/close_s.gif
dlibra-webapp/formats/mono-jpg_js/img/loading.gif
dlibra-webapp/formats/mono-jpg_js/img/loading-small.gif
dlibra-webapp/style/dlibra/theme1/tableft5active.gif
dlibra-webapp/style/dlibra/theme1/tableft5.gif
dlibra-webapp/style/dlibra/theme1/tabright5active.gif
dlibra-webapp/style/dlibra/theme1/tabright5.gif

*.js

dlibra-webapp/formats/jpg_js/dlibra-image-gallery-1.0.js
dlibra-webapp/formats/jpg_js/jquery-1.3.2.js
dlibra-webapp/formats/jpg_js/jquery-galleriffic-1.0.js
dlibra-webapp/formats/jpg_js/jquery-ui/ui/ui.core.js
dlibra-webapp/formats/jpg_js/jquery-ui/ui/ui.draggable.js
dlibra-webapp/formats/jpg_js/jquery-ui/ui/ui.slider.js
dlibra-webapp/formats/jpg_js/mootools-1.11.js
dlibra-webapp/formats/jpg_js/moozoom.js
dlibra-webapp/formats/mono-jpg_js/dlibra-image-gallery-1.0.js
dlibra-webapp/formats/mono-jpg_js/jquery-1.3.2.js
dlibra-webapp/formats/mono-jpg_js/jquery-galleriffic-1.0.js
dlibra-webapp/formats/mono-jpg_js/jquery-ui/ui/ui.core.js
dlibra-webapp/formats/mono-jpg_js/jquery-ui/ui/ui.draggable.js
dlibra-webapp/formats/mono-jpg_js/jquery-ui/ui/ui.slider.js
dlibra-webapp/formats/mono-jpg_js/mootools-1.11.js
dlibra-webapp/formats/mono-jpg_js/moozoom.js
dlibra-webapp/style/common/js/detection/acrobat_detection.js
dlibra-webapp/style/common/js/detection/pluginDetector.js
dlibra-webapp/style/common/js/jquery-1.3.2.js
dlibra-webapp/style/common/js/jquery-tooltip/jquery-tooltip-dlibra-1.3.js
dlibra-webapp/style/common/js/nyromodal/dlibra-nyromodal-1.5.5.js
dlibra-webapp/style/dlibra/js/dlibra.js

*.png

dlibra-webapp/formats/jpg_js/img/ddhandler_back.png
dlibra-webapp/formats/jpg_js/img/desc_back.png
dlibra-webapp/formats/jpg_js/img/desc-img.png
dlibra-webapp/formats/jpg_js/img/i_zoomi.png
dlibra-webapp/formats/jpg_js/img/next-min.png
dlibra-webapp/formats/jpg_js/img/next-site.png
dlibra-webapp/formats/jpg_js/img/page-back.png
dlibra-webapp/formats/jpg_js/img/prev-min.png
dlibra-webapp/formats/jpg_js/img/prev-site.png
dlibra-webapp/formats/jpg_js/img/zoomopt-back.png
dlibra-webapp/formats/mono-jpg_js/img/ddhandler_back.png
dlibra-webapp/formats/mono-jpg_js/img/desc_back.png
dlibra-webapp/formats/mono-jpg_js/img/desc-img.png
dlibra-webapp/formats/mono-jpg_js/img/i_zoomi.png
dlibra-webapp/formats/mono-jpg_js/img/next-min.png
dlibra-webapp/formats/mono-jpg_js/img/next-site.png
dlibra-webapp/formats/mono-jpg_js/img/page-back.png
dlibra-webapp/formats/mono-jpg_js/img/prev-min.png
dlibra-webapp/formats/mono-jpg_js/img/prev-site.png
dlibra-webapp/formats/mono-jpg_js/img/zoomopt-back.png
dlibra-webapp/style/common/img/icons/info.png
dlibra-webapp/style/common/img/icons/lock.png
dlibra-webapp/style/common/img/icons/script-go.png
dlibra-webapp/style/common/img/icons/struct.png
dlibra-webapp/style/common/img/icons/thumb_down.png
dlibra-webapp/style/common/img/icons/thumb_up.png
dlibra-webapp/style/common/img/isfave.png
dlibra-webapp/style/common/img/notfave.png
dlibra-webapp/style/dlibra/theme1/jquery-tooltip/tooltip-background_bottom.png
dlibra-webapp/style/dlibra/theme1/jquery-tooltip/tooltip-background.png
dlibra-webapp/style/dlibra/theme1/jquery-tooltip/tooltip-background_top.png
dlibra-webapp/style/dlibra/theme1/left-back.png
dlibra-webapp/style/dlibra/theme1/login-buttons.png
dlibra-webapp/style/dlibra/theme1/main-menu-back.png
dlibra-webapp/style/dlibra/theme1/mb-logo.png
dlibra-webapp/style/dlibra/theme1/mb-logo-sm.png
dlibra-webapp/style/dlibra/theme1/popup-header.png
dlibra-webapp/style/dlibra/theme1/w2tools-background.png

*.vm

dlibra-webapp/WEB-INF/formats/avi/message.vm
dlibra-webapp/WEB-INF/formats/avi/test.vm
dlibra-webapp/WEB-INF/formats/djvu/content.vm
dlibra-webapp/WEB-INF/formats/djvu/message.vm
dlibra-webapp/WEB-INF/formats/djvu/test.vm
dlibra-webapp/WEB-INF/formats/dvju_browser/message.vm
dlibra-webapp/WEB-INF/formats/f3d/content.vm
dlibra-webapp/WEB-INF/formats/f3d/message.vm
dlibra-webapp/WEB-INF/formats/f3d/test.vm
dlibra-webapp/WEB-INF/formats/flv_mp3/content.vm
dlibra-webapp/WEB-INF/formats/flv_mp3/message.vm
dlibra-webapp/WEB-INF/formats/flv_mp3/test.vm
dlibra-webapp/WEB-INF/formats/html/message.vm
dlibra-webapp/WEB-INF/formats/html/test.vm
dlibra-webapp/WEB-INF/formats/jpg_js/content.vm
dlibra-webapp/WEB-INF/formats/jpg_js/message.vm
dlibra-webapp/WEB-INF/formats/jpg/message.vm
dlibra-webapp/WEB-INF/formats/jpg/test.vm
dlibra-webapp/WEB-INF/formats/mono-jpg_js/content.vm
dlibra-webapp/WEB-INF/formats/mono-jpg_js/message.vm
dlibra-webapp/WEB-INF/formats/mono-jpg/message.vm
dlibra-webapp/WEB-INF/formats/mono-jpg/test.vm
dlibra-webapp/WEB-INF/formats/pdf_browser/message.vm
dlibra-webapp/WEB-INF/formats/pdf_browser/test.vm
dlibra-webapp/WEB-INF/formats/pdf/message.vm
dlibra-webapp/WEB-INF/formats/pdf/test.vm
dlibra-webapp/WEB-INF/formats/zoomify/content.vm
dlibra-webapp/WEB-INF/formats/zoomify/message.vm
dlibra-webapp/WEB-INF/formats/zoomify/test.vm
dlibra-webapp/WEB-INF/layout/templates/layout_library.vm
dlibra-webapp/WEB-INF/layout/templates/parts/header.vm
dlibra-webapp/WEB-INF/layout/templates/popup.vm
dlibra-webapp/WEB-INF/layout/templates/simple-content.vm
dlibra-webapp/WEB-INF/layout/templates/simple-inv.vm

*.jsp

dlibra-webapp/WEB-INF/guanxi_idp/jsp/authenticator.jsp

*.ico

dlibra-webapp/favicon.ico

*.xml

dlibra-webapp/WEB-INF/conf/xslt/f3d.xsl