Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3
Section
Column
width60%

Materiały ze spotkań są dostępne na stronie konkretnego spotkania. Lista spotkań dostępna jest na stronie Wydarzenia.

Inne materiały przygotowane przez CTO:

Children Display
excerpttrue

 

Note
titleMateriały dla pracowników PCSS

Materiały przeznaczone dla Pracowników PCSS znajdują się na SAN-PC w katalogu _PROJEKTY_/Centrum Technologii Oracle/. Można tam znaleźć między innymi opis rejestracji w Oracle Knowledge Zone oraz PCSS Business ID.

Column
width35%

Include Page
Nawigacja
Nawigacja